Velferdspolitisk skivebom

BARNETRYGD 1: I dagens Norge får rundt 620 000 familier med til sammen 1 million barn en månedlig barnetrygd på 970 kroner per barn. For familier med to barn utgjør dette et tilskudd på over 23 000 kroner årlig. I en tid med økte levekostnader er barnetrygden en viktig sikkerhet for barns oppvekstvilkår.

Det er derfor med undring jeg ser at Arbeiderpartiet både snakker om å fjerne barnetrygden for store grupper og å skattlegge den. Forslaget er en velferdspolitisk skivebom. Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsens innlegg i Dagbladet 8. juli vitner om en manglende forståelse for hvordan Arbeiderpartiets politikk vil ramme landets mange barnefamilier. For oss er grunnen åpenbar. Skattlegging av barnetrygd vil medføre at tusenvis av vanlige barnefamilier vil måtte betale toppskatt. Ordningen slår inn ved inntekter over 420.000, og i dag er det mellom 150- og 200 000 personer som ligger rett under denne grensen. Et enkelt anslag tilsier dermed at rødgrønn familiepolitikk gjør 100.000 flere barnefamilier til «rikinger» som må betale toppskatt.

I sitt eget debatthefte om skattepolitikk skriver Arbeiderpartiet følgende: «Vi vet imidlertid at hvis vi skal øke skattene slik at det gir vesentlig høyere inntekter til fellesskapet, så er det vanskelig å få til dette ved kun å øke skatten for de rikeste. Dette skyldes at det ikke er veldig mange svært rike mennesker i Norge». Mye tyder derfor på at forslaget om å skattelegge barnetrygd er nok et forsøk på å finne inntektskilder til dyre valgløfter. For en barnefamilie med lån gir imidlertid 420.000 kroner i årlig inntekt neppe grunnlag for de store overskudd på husholdningsbudsjettet. Legger man Arbeiderpartiets forslag til grunn gir dette 10.000 mer i skatt, og i praksis blir da barnetrygden halvert.

Høyre ønsker å gå motsatt vei. Istedenfor å svekke privatøkonomien til folk flest har vi programfestet barnetrygden som en universell ordning. I Norge fødes det færre enn to barn per familie, og vi ønsker derfor at barnefamiliene skal ha økonomisk trygghet.

I vårt alternative budsjettforslag har vi dermed gitt et ekstra tilskudd på 2000 kroner per år til familier med fire barn eller flere. Tidligere statsråd Hallvard Bakke fra Arbeiderpartiet skriver i Klassekampen at «forslaget om å skattelegge barnetrygden er det dårligst tenkelige». Hans oppfordring er enkel: Legg forslaget i en skuff og la det bli der. Høyre kunne ikke vært mer enig.