Velferdssamfunnets skamplett

Vi må bryte den onde sirkelen barnevernet har kommet inn i.

FORSINKET: «Barne- og likestillingsdepartementet har hatt fem statsråder på under sju år, og etter mange år med evalueringer og utredninger er frykten stor for at nok en statsråd vil fortsette i samme sporet og forsinke den viktige barnevernsreformen enda mer,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Solveig Lobben
FORSINKET: «Barne- og likestillingsdepartementet har hatt fem statsråder på under sju år, og etter mange år med evalueringer og utredninger er frykten stor for at nok en statsråd vil fortsette i samme sporet og forsinke den viktige barnevernsreformen enda mer,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Solveig LobbenVis mer

Å ta et barn fra foreldrene fordi det offentlige skal gjøre det bedre er en stor forpliktelse. I dag må vi innrømme at vi er langt fra å innfri. Barn som får hjelp av barnevernet trenger omsorg og de fortjener politikere som tør å peke på det som ikke fungerer og har vilje til å handle.

Siren Henschien etterlyser i Dagbladet 19. mars, med rette, det politiske ansvaret for barna som blir kasteballer i det offentliges omsorg. Barne- og likestillingsdepartementet har hatt fem statsråder på under sju år, og etter mange år med evalueringer og utredninger er frykten stor for at nok en statsråd vil fortsette i samme sporet og forsinke den viktige barnevernsreformen enda mer. Regjeringen må derfor sette stortingsproposisjonen om barnevernet øverst på dagsorden.

Høyre har i Stortinget gjentatte ganger foreslått å styrke barnevernet og vi har en rekke strakstiltak som kan bedre barnas hverdag. Barnas stemme må høres. Høyre foreslår derfor en lavterskel klageordning som styrker de unges rettssikkerhet. Fordi mange ikke får det tilsynet de trenger, har vi også foreslått endringer i tilsynsordningen.

Barn i barnevernet trenger tett og samordnet oppfølging. Derfor bør vi flytte mer ansvar og ressurser til dem som jobber nær barna ute i kommunene. Høyre har bedt regjeringen la kommuner som ønsker det overta hele barnevernsansvaret, så det ikke pulveriseres mellom stat og kommune som i dag. Høyre ønsker mer mangfold og mer skreddersøm i barnevernet. I dag ser vi at det motsatte skjer med nedbygging av institusjonsbarnevernet og en systematisk avvikling av private barnevernstjenester.

Mindre enn fire av ti barnevernsbarn fullfører videregående skole. Når vi kjenner sammenhengen mellom utdanningsnivå og sannsynlighet for å bli ufør må vi også gi barnevernsbarn skolegang. Høyre har foreslått 30 millioner ekstra for å sikre skolegang for barnevernsbarn. Vi vil også styrke ettervernsordningen for barn over 18 år. Barnevernsbarn som får ettervern har en høyere sannsynlighet for å ta utdannelse, og komme seg i arbeid.

Dette er bare noen av forslagene fra Høyre som regjeringspartiene har stemt ned i Stortinget. Når forslag om å bedre barnevernet nærmest har vært fraværende i samme periode er det vanskelig å forstå hvordan «Regjeringen har gjort det til en æressak å se og høre disse barna». Høyre vil ikke sitte stille og se på utviklingen. Vi må bryte den onde sirkelen barnevernet har kommet inn i. At vi i Norge ikke klarer det er velferdssamfunnets skamplett.