Velg en helgen

Besøk den hellige Barbara og se Sankt Achatius! Da får du høre noen gode historier hentet fra «Den store illusion», forlaget C.A. Reitzel, København 2002, og her er noen smaksprøver. For martyrene er mange, den offisielle romerske opptegnelsen alene inneholder over 4500 navn.

  • Den første og mest berømte beretningen om det kristne martyrium er tillagt biskop Polycarp som i en alder av 86 år ble brent på bålet. Bøddelen forbarmet seg over den hellige med et nådestøt, og ut av såret steg ei due til himmels; og slik ble Polycarp hjemkalt til Kristi kongedømme.
  • Vi skal ikke sammenlikne begeistringen for martyriet blant de tidlige kristne med dagens palestinske selvmordsbombere, men sitere, bare, et eksempel på den religiøse fanatismen hos Ignatius av Antiochia som ble kastet for ville dyr i Roma år 110: «La meg bli mat for rovdyra; gjennom dem er det mulig å komme til Gud,» skrev denne religiøse masochisten i et brev til sine bødler.
  • Under keiser Hadrian skal Eustachius ha lidt martyrdøden, stekt i en glødende metalltyr. Men moderne historikere har påvist at mange legender om kristendomsforfølgelser er falske. I antikken ble ikke brenning brukt som dødsstraff. Det var de kristne som tente inkvisisjonsbålene, og et torturinstrument som «den brølende oksen» ble først oppfunnet på 1600-tallet.

I en spansk tekst fra det femte århundret heter det at gudsbespottere bør henges etter tunga, og øyne som har skuet lystent på andres hustruer, skal brennes ut.

  • Men så var det denne Barbara, da, en underskjønn kvinne, så vakker at faren, den grusomme Dioscorus, buret henne inne i et tårn. I sitt fengsel blir Barbara grepet av den kristne tro, hun rømmer, men fanges igjen av faren, som pisker og brennemerker henne og til slutt hogger av det vakre hodet. Men før Barbara utånder, bønnfaller hun om nåde for all verden; og slik blir hun en av 14 helgener og helbredere i svartedaudens tid.

Sankt Achatius var hærfører under Hadrian, og omvendte 10000 soldater til kristne. Romerne straffet de frafalne med pisking, steining og korsfestelse. Et årtusen seinere ble Achatius erklært hellig.

  • Men hvor finner vi, i disse turistenes tider, den skjønne Barbara og den modige Achatius? Hærføreren er i Roma, Bologna, Avignon, Köln, Bern og Halle. Og fabelkvinnen Barbara finner du i Venezia og klosteret San Giovanni Evangelista i Torcello. De tok godt vare på sine helgener i gamle dager, og relikviene ble noenlunde rettferdig fordelt. Se selv!