Velg lyntoget!

Dagbladets kommentator Gudleiv Forr skrev nylig at «Den nyfrelste Hallgeir Langeland (SV) blir rød i kinnene og blank i øynene hver gang han nevner ordet høyhastighetstog.» Jeg innrømmer å være engasjert, men nyfrelst? Jeg og Rogaland SV har arbeidet for lyntoget i 15 år. SVs engasjement for jernbanen handler lite om tro, men mye om fornuft. Vi må både få fart på lokaltoget og starte utbyggingen av lyntoget. Det er ingen motsetning mellom de to målene. I bunn og grunn handler det om politisk vilje til å prioritere jernbanen, og ta konsekvensen av det. Tenk: Du går om bord på toget i Bergen. Du slipper flybuss, køer i sikkerhetssjekken og en flyreise hvor all kommunikasjon med omverdenen er skrudd av. Du kan jobbe på nettet, sende e-post, lese en bok eller bla i dokumenter. I 270 km/t kan du nippe til et glass farris eller rødvin. Og du lander på Oslo S etter to timer og fem minutter.

Tenk: Du bor på Hamar og jobber i Ringebu kommune, eller du bor på Dombås og jobber som klimaforsker i Trondheim. Nye tog fungerer, i motsetning til bilen og flyet, også som et behagelig arbeidssted for passasjerene. Når reisetida er redusert til en tredel kan du pendle uten å slite deg ut, og samtidig gjør du noe for miljøet. Tenk: Du etablerer en miljøteknologisk bedrift i Vinje i Telemark. Du kan nå tre av våre største byer på vel en time. Du kan også sende produktene med toget, den sikreste transportformen av alle, i stedet for på utrygge veier.

Det er en slik transportrevolusjon høyhastighetsbaner kan gi oss. Plutselig kan private og offentlige arbeidsplasser etableres på helt nye steder. Vi vil kunne bo nesten hvor som helst i Sør- og Midt-Norge, og likevel ha store arbeidsmarkeder innenfor rekkevidde. Nye toglinjer vil redusere avstandene; til jobb, utdanning, møter, kulturtilbud – eller besøk hos venner og familie. I klimatrusselens tid må vi bygge ut grønne transportårer mellom regioner og landsdeler. Vi må sikre at folk kan bevege på seg samtidig som vi hindrer global oppvarming.

Med SV i regjering har Norge fått fart på togsatsingen. Regjeringen gjør nå et krafttak både for å få togene i rute og legge grunnlaget for framtidas jernbane. SV går til valg på å trappe opp investeringene i jernbanen fra fem til ti milliarder kroner i året. Jeg er overbevist om at klimatrusselen og et sterkt folkelig engasjement gjør at vi får kjempet fram enda større satsing på toget framover. Skal vi nå målene våre for samfunnsutviklingen, må Norge satse på raske togforbindelser mellom våre største byer og mellom de skandinaviske hovedstedene. Derfor var det et politisk gjennombrudd at et bredt flertall i Stortinget ble enige om å utrede og planlegge høyhastighetsbaner i Norge i et høyt tempo – med bygging som siktemål.

«Grotesk sløsing med samfunnets ressurser», kommenterte VG på lederplass og ble applaudert av Siv Jensen og Per Sandberg. Kritikerne av lyntog i Norge fikk svar på tiltale fra Deutsche Bahn. De tyske statsbanenes fremste ekspertise på lyntog har gjennomført grundige undersøkelser av mulighetene for lyntog i Norge. De konkluderer med at en slik satsing vil gi stor lønnsomhet for samfunnet. Investeringene vil være store, men inntektene vil bli formidable. Ingen europeere flyr mer innenlands enn nordmenn: Vi flyr tre ganger mer enn svenskene, som ligger på tredjeplass. Og vi flyr ti ganger mer enn tyskerne. Erfaringene viser at tog blir mer attraktivt enn fly når reisetida er mindre enn tre timer. Derfor vil lyntoget parkere det meste av flytrafikken mellom våre største byer. I tillegg vil de nye toglinjene skape mye underveistrafikk mellom byer og steder langs linjene. Folk vil parkere bilen og heller ta toget. Næringslivet vil også flytte godset fra vogntog på vei og over på sporet. Samtidig viser erfaringene at et fantastisk togtilbud tiltrekker seg mange nye reisende. Dermed skapes store billettinntekter og fraktinntekter, i tillegg til store inntekter for samfunnet i form av innspart tid, færre ulykker og reduserte klimautslipp.

Deutsche Bahn trekker også fram at Norge har et spesielt fortrinn. Fordi vi har vært så kloke å ikke bygge ut et sammenhengende motorveinett mellom våre største byer, vil gevinstene av å satse på raske togforbindelser bli desto større for miljø og samfunn. En eventuelt blå regjering vil ikke prioritere tog og klima. Både Fremskrittspartiet og Høyre går til valg på store planer for firefelts motorveier og økt biltrafikk som vil svekke enhver satsing på lyntoget. Høyre har programfestet å «… utarbeide en nasjonal motorveiplan for å binde sammen regionene og storbyene» Fremskrittspartiet går lenger. FrP vil bygge 230 mil med nye firefelts veier de neste åra, og asfaltere ned natur både på Dovrefjell og på Haukelifjell. Partiets nestleder Per Sandberg omtaler satsingen som «et nytt Norgeskart».

Merkelig nok omtales ikke Frps motorveikart som «en grotesk sløsing med samfunnets ressurser». Prislappen for en firefelts vei og et dobbeltspor er om lag den samme. Men et dobbeltspor krever bare halve arealet, og kan frakte to til tre ganger så mange passasjerer som en firefelts vei. Dersom vi velger å satse på motorveier og mer biltrafikk blir også veinettet vårt mer utrygt. Statens vegvesen har beregnet at selv den forventa veksten i biltrafikk fram mot 2020 i seg selv vil gi 360 flere drepte og hardt skadde i vegtrafikken enn i dag. De årlige kostnadene knyttet til trafikkulykker er beregnet til 26 milliarder kroner. Det er en fjerdedel av hva det koster å drive alle norske sykehus. Til sammenligning har det japanske lyntoget Shinkansen fraktet fire milliarder passasjerer i 45 år, uten en eneste skadd passasjer som følge av ulykker. Heller ikke det spanske lyntoget har hatt personskade på passasjerene siden starten i 1992.

Motorveiene vil følge de samme strekningene som er aktuelle for lyntog. Norge vil sløse med ressursene om vi bygger ut begge deler. I tillegg vil miljøkonsekvensene bli negative. Vi må velge. Vi bør ikke velge det transportsystemet som bidrar til å forsterke klimakrisen. Vi bør velge det det grønne systemet som gir raskest reisetid, løser våre transportbehov mest effektivt og reduserer våre klimautslipp. Lyntog er ikke science fiction. Jeg har selv flydd med toget både i Japan og Spania. Stadig flere land satser på raske togforbindelser. SV går til valg på å starte byggingen av den første norske lyntogstrekningen i neste periode. Det er et viktig valg for Norge.