KOMMUNEREFORM: Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, presenterer ikke et klart svar på hvordan kommunereformen deres vil se ut, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
KOMMUNEREFORM: Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, presenterer ikke et klart svar på hvordan kommunereformen deres vil se ut, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Debatt: Kommunereform

Velgerne fortjener å få et klart svar på hva Arbeiderpartiet vil

At kommunereformen gjennomføres er et resultat av at det i mange år har blitt etterspurt av kommunepolitikere og fagpersoner

Meninger

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre vil nå skrinlegge regjeringens kommunereform og definere sin egen reform. Hvordan Ap's egen reform vil se ut er det derimot ingen som vet.

Når Støre langt på vei mener man kan reversere kommunereformen, så skaper dette usikkerhet ute i kommunene, både for ordførere og befolkningen som til nå har gjort en god jobb med omstillingen som kreves for å få færre og mer bærekraftige kommuner.

Og hva er så Ap's alternative reform? Jo, det er en reform som skal representere både Sp's, MDGs og SVs politikk. I forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte uttalte Støre følgende:

«Det å ha en løpende diskusjon med andre virkemidler, med en annen holdning og med et annet samspill med kommuner og regioner i Norge, det kommer Ap til å ta med seg inn i neste periode og i perioden etter».

Det er vanskelig å forstå hva partilederen i Ap mener med dette.

At kommunereformen gjennomføres er et resultat av at det i mange år har blitt etterspurt av kommunepolitikere og fagpersoner, og er dermed ikke en føring fra statlig hold. Kommunereformen er en prosess som startet nedenfra og ble bestilt av lokalpolitikere fra Frp, H, V, KrF og Ap på sine landsmøter.

Jeg har i motsetning til Støre vært ut i kommunene og lyttet til ordførere, også fra Arbeiderpartiet, som mener det er viktig at denne reformen gjennomføres. Reformen er basert på frivillighet ved at kommuner på egen hånd har hatt samtaler og gjort avtaler med sin nabokommune.

Les også «Vi trenger større kommuner. Men det kommer med en lokaldemokratisk kostnad».

Som hovedregel er det lokalt man skal tegne de nye kommunegrensene. Nasjonalforsamlingen forbeholder seg retten å skjære gjennom i unntakstilfeller. Dette mente også Arbeiderpartiet da de satt i regjering. Men etter oppstarten av kommunereformen har Arbeiderpartiet vekslet mellom å være enig og uenig med regjeringen, og mellom å være enig og uenig med sitt eget partiprogram. Velgerne fortjener å få et klart svar på hva Arbeiderpartiet vil.

Jonas Gahr Støre må nå klargjøre hva AP egentlig mener om kommunereformen, og da forventer jeg mer enn vage og runde formuleringer. Det eneste som står klart er at han nå mener noe annet enn regjeringen. Men akkurat hva Støre mener er det vanskelig å få øye på.

Det er viktig for innbyggerne at Støre klargjør hvor han og Arbeiderpartiet står i debatten om kommunereform. For en kommunereform er nødvendig for å møte fremtidens behov og innbyggernes forventninger til kommunene. Og tiden er moden for endringer. Det er 50 år siden forrige kommunereform ble gjennomført, og mye har forandret seg siden den gang. Samtidig har alle kommunene ansvar for å levere de samme oppgavene, enten kommunen har 200 eller 650 000 innbyggere.

Færre kommuner gjør at ressurser og kompetanse brukes smartere og på den måten får vi bedre tjenester til innbyggerne. Dette er en reform for velferd og lokaldemokrati. Vi er tydelige på hva vi mener; vi ønsker oss færre og sterkere kommuner. Jeg synes det fortsatt er uklart hva Støre og Arbeiderpartiet mener.