Velkommen til din NAVigatør!

Store deler av en saksbehandlers tid går bort i byråkratiske kontrolltiltak.

 INDIVIDUELL OPPFØLGING:  Jeg vil ha NAVigatører! Dette er mennesker som raskt og tett følger den enkelte og finner gode, individuelle løsninger for NAV-kunden, skriver Maria Gjerpe.
Foto: Cornelius Poppe / SCNAPIX
INDIVIDUELL OPPFØLGING: Jeg vil ha NAVigatører! Dette er mennesker som raskt og tett følger den enkelte og finner gode, individuelle løsninger for NAV-kunden, skriver Maria Gjerpe. Foto: Cornelius Poppe / SCNAPIXVis mer

Tenk å bli møtt av en Nav-ansatt som bare er der for å gjøre det den kan for å møte akkurat deg, der du er, med det ene for øye at du skal bli sterkest og friskest mulig? Det hadde vært bra, nyttig, effektivt og ressursbesparende!

Regjeringen slår fast at Nav skal ha brukernes behov i sentrum og at offentlig sektor er til for dem. NAV-brukeren skal derfor ses på og møtes som en kunde.

Store deler av en saksbehandlers tid går bort i byråkratiske kontrolltiltak. Nav-kunder forteller om møter som gjør dem sykere, svakere og mindre motiverte. Vi må tenke nytt. Gode tjenester utvikles i tett samhandling med tjenestebrukerne. Kan vi bruke prinsipper om godt lederskap for å møte Nav-kunden?

Mennesker lar seg motivere av følelsen av selvbestemmelse, mening og vi har et dypt ønske om å bli best mulig. Vi yter best når vi ikke behandles som esler og forsøkes motivert gjennom pisk eller gulrot. Den sikreste vei til motløshet og avmakt er maktmisbruk og krenkelser. Strikte, rigide regler skaper mistillit og demotivasjon. Vi mennesker trenger møte et «du» og «jeg».

Jeg vil ha NAVigatører! Dette er mennesker som raskt og tett følger den enkelte og finner gode, individuelle løsninger for NAV-kunden. Målet er jobbdeltakelse, å bli friskest mulig eller å leve et verdig liv. NAVigatørene jobber i en egen og selvstendig enhet underlagt Nav. Det skal være en rendyrket serviceinstitusjon uten vedtaks- eller sanksjonsmyndighet men bare med oppfølgingsoppgaver. NAVigatørene har spesialkompetanse på kommunikasjon og sorgprosesser, og ofte har de liknende erfaring som Nav-kunden. De har gode lederegenskaper og stor respekt for det enkelte individs private grenser.

De inngår et partnerskap med Nav-kunden der brukermedvirkning er mer enn et fyndord. Sammen finner de gode, individuelle løsninger. NAVigatørene har vide fullmakter og kort responstid, slik at folk får rask hjelp til akkurat det de trenger hjelp til. Deres viktigste oppgave er å hjelpe folk som faller, til mentalt å falle framover, framfor å bli liggende på rygg. NAVigatøren vet at kunden i utgangspunktet verken har vondt i viljen eller psyken.

NAV er politikernes ansvar. Jeg ønsker et Nav og politikere som slutter å si «vi skal være strengere», men heller sier «vi skal finne individuelle løsninger. Vi vil opprettholde høy sysselsetting og at den som kan jobbe, skal få muligheten til det.» Brukermedvirkning er ikke en kul knapp vi kan trykke på. Medvirkning handler om samhandling, maktfordeling og kontroll over egen situasjon.

Skribent er av Maria Gjerpe, lege, langtidssyk og mikropolitiker. Mottar prosjektmidler fra Fritt Ord for bloggen www.mariasmetode.no  med temaer samfunn og helsepolitikk. Twitter: @mariasmetode