Velkommen til haikuskolen!

Haikuskolen inviterer deg inn i en flere hundre år gamle diktform. Her vil du lære om haiku slik det opptrer i klassisk form, og slik haikudiktet skrives her i vesten.

Haikuskolen inviterer deg inn i en flere hundre år gamle diktform. Her vil du lære om haiku slik det opptrer i klassisk form, og slik haikudiktet skrives her i vesten.

Haiku er på mange måter det ultimate minimalistiske diktet! Men en diktform som likevel tar mål av seg å konkretisere hele verden i små og få detaljer. Intet mindre.

Verdens mest kjente haikudikt ble skrevet av dikteren Basho for snart firehundre år siden, og blant de mange her i vesten som har gjendiktet de gamle, japanske haikupoetene er lyrikeren Paal-Helge Haugen:

Gammal dam

Ein frosk hoppar:

Lyden av vatnet

'Froskediktet' kan stå som et godt eksempel på hva haikupoesi dreier seg om: en svært fortettet, litterær diktform som gir leseren opplevelsen av en totalitet - et dikt som alltid er større enn seg selv. Vi er vitne til et møte mellom det evige og det som skjer i øyeblikket. Eller som haikukjenneren Masahiko Inadomi uttrykker det: '...møtet mellom det som alltid er og det som blir til. Den gamle dammen symboliserer det evige, medan froskens rørsle syner det som skjer nett i augneblinken. Møtet mellom dei gir oss lyden frå vatnet, som for haiku-poeten Basho er livet sjølv. For han gjeld det å sjå ein samanheng i alt, i stort og smått'.

Haikudiktet består alltid av tre korte verselinjer. Og i klassisk haikudiktning har den første og siste linja fem stavelser, mens andrelinja har sju stavelser. I vestlig haikupoesi er dette formkravet mer eller mindre forlatt - kanskje først og fremst til fordel for de kunstneriske kravene, som jo ikke er mindre i haikupoesi enn i poesien ellers. En rekke andre formkrav er imidlertid tatt godt vare på i den vestlige haikupoesien. De kommer vi tilbake til etterhvert.

I Japan - men etterhvert også over store deler av den vestlige verden - skrives det i dag haikudikt i stor stil. I aviser. I tidsskrift. På arbeidsplasser... Og det vokser opp nye haikuskoler og haikutradisjoner i de mest uante sammenhenger. Flere av verdens mest kjente forfattere har helt eller delvis beskjeftiget seg med haikudiktet. Ezra Pound karakteriserte haikudiktet som 'et intellektuelt og følelsesmessig kompleks fanget i øyeblikket'. Nå iinviterer vi deg til å bli med inn i denne spennende poetiske verden.

'Øst er øst og vest er vest, og aldri skal de møtes'. Gjennom haikudiktet er Rudyard Kiplings ord på mange måter blitt gjort til skamme. Velkommen til Dagbladets Haikuskole.