I ARBEID:

Én ting er viktigere enn noe annet i integreringsdebatten: Veien fra flyktning til skattebetaler må være så kort som mulig, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
I ARBEID: Én ting er viktigere enn noe annet i integreringsdebatten: Veien fra flyktning til skattebetaler må være så kort som mulig, skriver artikkelforfatteren. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Debatt: Asylpolitikk

Velkommen til Norge!

De som vil hjelpe alle er ikke dumsnille, de skeptiske er ikke slemme og de uten alle svar er ikke tiltaksløse.

Meninger

Siden 2012 har Norge tatt imot 100.000 flyktninger og asylsøkere. Vi tar et internasjonalt ansvar for å redde mennesker på flukt, men vi må også få dem raskest mulig ut i jobb eller utdanning.

Høyre mener det én ting som er viktigere enn noe annet i integreringsdebatten: Veien fra flyktning til skattebetaler må være så kort som mulig. Mislykkes vi med dette, risikerer vi flere tiår med økte sosiale forskjeller mellom innvandrere og den øvrige befolkningen.

Kristin Ørmen Johnsen
Kristin Ørmen Johnsen Vis mer

Innvandringsdebatten inneholder ofte sterke følelser og kraftig ordbruk. Det kan være vanskelig å komme til orde, men la oss være enige om følgende:

De som vil hjelpe alle er ikke dumsnille, de skeptiske er ikke slemme og de uten alle svar er ikke tiltaksløse. For å finne de beste løsningene må vi lytte til flest mulig ulike meninger. Slik oppnår vi den nødvendige legitimiteten i befolkningen.

Vi er klar over utfordringene. Andelen innvandrere i jobb er for lav. Det er en utfordring at sysselsettingen blant innvandrerkvinner er på under 50 prosent. Vi vet også at språkferdigheter og tilknytning til det norske samfunnet er avgjørende for å komme i jobb. Ofte er jobbdeltakelse det viktigste for å lære seg norsk og bli tilknyttet det norske samfunnet. Vi må derfor starte tidlig med integreringen.

Regjeringen har gjort mye for å styrke integreringsarbeidet. I fjor kom 69 tiltak for å styrke arbeidet, men vi er ikke i mål. Integreringsbudsjettet er på over 15 milliarder kroner, og det er på tide å se om vi bruker pengene optimalt. Med mange nyankomne er systemet under press, og det er viktig å se hvor vi kan forbedre integreringsprosessene.

Torsdag arrangerer Høyre et integreringsseminar for å få forslag til hvordan vi kan gjøre integreringsarbeidet vårt bedre. Vi er åpne for nye ideer for å sørge for at de som trenger beskyttelse skal få kortere vei inn i arbeidslivet. Næringslivet kan kobles tettere på, og vi skal stille flere krav til resultater i introduksjonsprogrammet, både for hver enkelt og for kommunene.

Høyres mål er å få flere innvandrere i jobb tidligere. Som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbet jeg med Introduksjonsloven i 2004.

Den la grunnlaget for dagens integreringspolitikk. Nå skal Høyre utvikle nye ideer og sørge for enda mer vellykket integrering.