Venstre best i opposisjon!

TOG: Regjeringen svikter jernbanen, hevder Venstres Borghild Tenden i et innlegg i Dagbladet lille juleaften. Skal vi tro Venstre så er SV også skyld i togforsinkelser - fordi vi ikke ville privatisere jernbanen. SV bidro til å trekke tilbake oppsigelsesbrevene som Bondevik-regjeringen hadde sendt ut til 1000 jernbanearbeidere. Har ikke Venstre lært noe av finanskrisen, siden markedstroen fortsatt er enerådende?

Målt mot den faktiske satsingen på toget de siste åra, er kritikken fra Venstre ganske utrolig. Venstrefolk burde skamrødme over hvordan Bondevik-regjeringen, med samferdselsminister fra Venstre, prioriterte vekk toget i perioden 2001–2006.

Siden 2006 har vi økt vedlikeholdet av jernbanen med hundrevis av millioner. Vi har mer enn doblet byggingen av nye toglinjer til 3,2 milliarder kroner i 2009. Det betyr blant annet full fart for å få ferdig nye dobbelspor mellom Oslo og Asker og Stavanger og Sandnes. Det betyr økt fart på bygging av dobbelspor ut av Bergen, oppstart av Gevingåsen tunnel mellom Sør- og Nord-Trøndelag, og nytt dobbelspor til Tønsberg. Det betyr full fart på planleggingen av nytt dobbelspor fra Ski til Oslo.

Disse satsingene på toget ville ikke vært mulig med Venstres puslete budsjetter i regjering. Jeg vil likevel gi Venstre honnør for en friskere og kreativ politikk – etter at de forlot regjeringskontorene. Venstre er åpenbartbart best i opposisjon. La de derfor forbli der!

Folk vil ta toget, men kapasiteten på sporet er sprengt. Derfor arbeider SV hardt for en storsatsing på jernbanen framover. Vårt utgangspunkt er 10 milliarder til togsatsing i året. Dette for å ta igjen mange års forsømt vedlikehold, for å få togene i rute og for å skape framtidas klimavennlige transportløsninger. Derfor vil SV få enda større fart på toget - i regjering. Og klarer vi å holde Tenden og Venstre i opposisjon og SV i regjering, blir toget en vinner i de kommende år.