BLÅBLÅ: Det er ingen overdrivelse å si at vi ble noe overasket da Trine Skei Grande (t.h.) på Venstres landsstyremøte uttalte at hun «ble kvalm av LO», skriver Roar Flåthen.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
BLÅBLÅ: Det er ingen overdrivelse å si at vi ble noe overasket da Trine Skei Grande (t.h.) på Venstres landsstyremøte uttalte at hun «ble kvalm av LO», skriver Roar Flåthen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpixVis mer

Venstre godt til høyre

Det er ikke tvil om at partiet vil passe inn i en blåblå regjering.

ARBEIDSLIV: Når Trine Skei Grande i Dagbladet torsdag 13. september prøver å hvitvaske seg overfor arbeidstakerne, rimer det dårlig med politikken partiet står for.

Det er ingen overdrivelse å si at vi ble noe overasket da Skei Grande på Venstres landsstyremøte uttalte at hun «ble kvalm av LO». Denne formuleringer viser en manglende respekt for vanlige arbeidstakere.

Årsaken til Venstre-lederens sårhet finner vi utvilsomt i det rent politiske. Venstre vil redusere innslaget av reguleringer og gjøre arbeidsmarkedet mer likt markedet for varer og tjenester. Dette er en helt avgjørende skillelinje i politikken, med stor betydning for hvilken vei samfunnsutviklingen skal ta.

LO-leder Roar Flåthen
LO-leder Roar Flåthen Vis mer

Internasjonale erfaringer viser at land med velregulerte arbeidsmarkeder har en jevnere fordeling av inntekt og mindre sosiale forskjeller enn land med lite regulert arbeidsliv. Venstres politikk på dette feltet passer derfor svært dårlig med deres påståtte sosiale profil. Deres oppskrift vil bringe oss mye nærmere en amerikansk type arbeidsliv og samfunn.

For det første støtter Venstre arbeidsgivernes ønske om, som Skei Grande skriver, «en oppmykning» av reglene for midlertidig ansatte, for å «senke inngangsterskelen for de som står utenfor arbeidslivet». Dette til tross for at det, i et bredt forskingsmateriale, ikke finnes hold for at et svekket oppsigelsesvern bedrer sysselsettingen i et samfunn. Det norske arbeidslivet inkluderer også flere enn i andre land.

For det andre vil Venstre bryte med trepartsavtalen om inkluderende arbeidsliv ved å avkorte sykelønnsordningens varighet og fjerne statens bidrag til den viktigste trepartsavtalen i norsk arbeidsliv, AFP-ordningen. Dette er ikke bare angrep på sykelønnen og AFP, men på hele den norske modellen.

Til slutt kan jeg nevne at Venstre vil redusere organisasjonenes styring med arbeidstidsordningene. Denne reguleringen er en viktig del av den maktbalansen som gir Norge et av de best fungerende arbeidsmarkeder i verden. Den enkelte skal ikke føle seg presset til å jobbe for eksempel på søndager og generelt urimelig mye.

I LO er vi usikre på om Venstre ser konsekvensene av den politikken de står for, eller om de velger å overse dem. Det er ikke tvil om at partiet vil passe inn i en blåblå regjering. I dagens arbeidslivspolitiske landskap befinner partiet Venstre seg godt på høyresiden.

Følg oss på Twitter