SVIKTER: «Smaken av regjeringsmakt er blitt så stor at Venstre lar viktige miljøhensyn fare», skriver artikkelforfatterne. På bildet: Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix
SVIKTER: «Smaken av regjeringsmakt er blitt så stor at Venstre lar viktige miljøhensyn fare», skriver artikkelforfatterne. På bildet: Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Vegard Grøtt / NTB ScanpixVis mer

Venstre ikke lenger et miljøparti

Trine Skei Grande vil ikke lenger stå som garantist for et nei til oljeutvinning utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstre kan ikke lenger sees på som et radikalt miljøparti. Ifølge NTB 26. desember vil venstreleder Trine Skei Grande ikke lenger stå som garantist for et nei til oljeutvinning utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja. «Vi garanterer kun for vår egen politikk, men jeg er helt sikker på at våre eventuelle samarbeidspartnere vet hvor viktig denne saken er for Venstre», sier Trine Skei Grande. Og hun synes ikke å utelukke å fire i denne saken når hun fortsetter slik: «Vi stilte mange absolutter og garantier i forrige valg, uten at velgerne lot seg imponere av det».

Utspill som disse tyder på at smaken av regjeringsmakt er blitt så stor at Venstre lar viktige miljøhensyn fare for å tekkes sine storesøstre i politikken. I et regjeringssamarbeid med Høyre og Frp er det klart hvordan det vil gå med oljeutvinningen i nordområdene.

Det er problematisk at heller ikke et rødgrønt alternativet slett ikke garanterer for en bærekraftig oljepolitikk. Både Ap og Sp har uttalt seg på en måte som gjør at åpning for oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er sannsynlig. Bare SV har så langt avvist dette. Men om SV skulle fortsette i regjering etter et eventuelt rødgrønn valgseier, vil de nok bli nedstemt i denne saken.

Det internasjonale energibyrået har vist at over to tredjedeler av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken for at global oppvarming ikke skal overstige to grader. Dette må også gjelde norske fossile reserver. Mulige oljekilder utenfor Lofoten og områdene i Barentshavet må bli liggende urørte også på grunn av tungtveiende lokale miljøvernhensyn.

Stortingets klimaforlik som både Venstre og SV var med på, legger ikke opp til begrensning i norsk oljeutvinning og er på langt nær tilstrekkelig for å nå togradersmålet. FN sier at klimagassutslippene i rike land da må begrenses med mellom 25 og 40 prosent innen 2020 i forhold til utslippene i 1990. Klimaforskningssenteret Cicero har vist at klimaforliket er lite konkret. Tiltakene som er foreslått vil trolig føre til liten eller ingen utslippsreduksjon i Norge. Det er ikke engang satt et klart nasjonalt mål for hva utslippene skal være i 2020.

Tiden er overmoden for et konsekvent grønt alternativ i norsk politikk.

Følg oss på Twitter