FEIGHET: Innføring av arveavgiften er som regel en av mange fornuftige forslag som forsvinner ut etter første- og andreutkast til partiprogram i mitt eget parti. Det skyldes feighet, skriver innsenderen.
FEIGHET: Innføring av arveavgiften er som regel en av mange fornuftige forslag som forsvinner ut etter første- og andreutkast til partiprogram i mitt eget parti. Det skyldes feighet, skriver innsenderen.Vis mer

Arveavgift:

Venstre kan ikke være bekjent med at det er SV som foreslår fornuftige grep i skattepolitikken.

Alle partier på Stortinget bortsatt fra SV og Rødt, feiger ut i debatten om arveavgiften. Mitt eget parti, Venstre, bør foreslå en arveavgift for å utjevne forskjeller og senke skatter for vanlige folk.

Meninger

Det er en stor utfordring for økonomien om kapital hoper seg opp hos de aller rikeste framfor å bli brukt på å skape økonomisk vekst. En arveavgift kan bidra til omfordeling framfor nedsylting. Det er beviselig bra for økonomien.

Høyres Henrik Asheim argumenterer mot å innføre en arveavgift ved å vise til motstanden mot den gamle avgiften som ble avskaffet i 2014. Det er ikke et godt argument.

Om man har vilje til å skattelegge flaksen det er å bli født inn i rikdom vil man også klare å forme arveavgiften på en måte som ikke vil ramme vanlige folk, f.eks. med bunnfradrag på et sted mellom 10 og 20 millioner kroner. Da rammer vi ikke mange, men vi sørger for at de som har mest bidrar mer. Det er tross alt ikke mer urimelig å betale en andel av penger man får fordi man tilfeldigvis er født inn i en rik familie enn å betale skatt på inntekter man har arbeidet hardt for.

Innføring av arveavgiften er som regel en av mange fornuftige forslag som forsvinner ut etter første- og andreutkast til partiprogram i mitt eget parti. Det skyldes feighet.

Venstre kan ikke være bekjent med at det er SV som foreslår fornuftige grep i skattepolitikken. Det må være oss som justerer skattesystemet i en smartere retning. Venstre har i motsetning til Rødt og SV ikke noe ønske om å øke skattetrykket, men heller gjøre fornuftige endringer. Innføring av arvegift og senkninger av skatter vanlige folk betaler ville i aller høyeste grad vært en slik endring.