KØ: - Trafikkforskning har lenge vist at man ikke kan bygge seg ut av køproblemer. Byen får ikke mer plass til biler om vi skrur opp til krana, skriver artikkelforfatteren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
KØ: - Trafikkforskning har lenge vist at man ikke kan bygge seg ut av køproblemer. Byen får ikke mer plass til biler om vi skrur opp til krana, skriver artikkelforfatteren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Venstre lobber ballen rett i eget mål

Den virkelige debatten handler om hva slags vei vi skal bygge, og hvilke andre transporttilbud vi bør satse på.

Meninger

Den planlagte utbyggingen av E18 Vestkorridoren er alt for stor og vil øke forurensingen. Vi bør satse på kollektiv!

Spaltist

Eivind Trædal

representerer Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre.

Siste publiserte innlegg

Dette var budskapet fra Venstres topp-politikere i Oslo og Akershus før forrige valg. Nå har de bestemt seg for å hjelpe regjeringen å overkjøre lokaldemokratiet for å bygge den samme veien etter gamle tegninger. Politikk er rare greier.

Guri Melby i Oslo Venstre hevder at Venstre stadig kjemper for å redusere trafikkvekst og bompengesjokk på E18. Man kan lure på om hun har forstått hva Venstre har gått med på. Oslo og Akershus har lokalt vært enige om å skalere ned første del av E18, og om å skaffe nye, bedre planer for resten. Det er denne avtalen Regjeringen og støttepartiene nå vil bryte.

Oslopakke 3-avtalen var en lissepasning til partier som Venstre, som lenge har ønsket å endre de utdaterte E18-planene. I stedet bidrar altså Venstre til å lobbe ballen rett i eget mål. Nok en gang er det klimafornekterne og asfalt-fantastene i FrP som kan innkassere et poeng, som så mange ganger før i denne stortingsperioden.

Venstre bidrar til å gi grønt lys for Høviktunnelen, som ifølge Samferdselsdepartementet betyr at et tredje felt innover mot Oslo vil tas i bruk så snart den står ferdig. Det betyr en 50 % økning i trafikk-kapasiteten inn mot byen - altså mange flere biler i en allerede overfylt by. Det var nettopp dette som var konflikten da Oslo og Akershus forhandlet i fjor. Ifølge FrP og Regjeringen skal det ikke bli mer trafikk, fordi det skal innføres høye bompenger på veien, til evig tid.

Ingen ser ut til å spørre seg hvorfor vi skal bygge en større vei for så å bruke bompenger for å stoppe folk fra å bruke den. Det betyr at den nye E18 bare skal være for de rikeste, hvis vi skal tro på Ketil Solvik-Olsen. Den gammeldagse veiutbyggingen er også negativ for Akershus. Veien vil ikke gi noen stor gevinst i form av byutvikling og bedre lokalmiljø, slik regjeringen hevder. Den vil beslaglegge mer arealer enn den frigjør. Lange tunneler på nærmere én mil krever stor plass over bakken i form av avlastningsveier, ramper og sikkerhetssoner.

Plantegningene taler for seg - landskapsinngrepet er massivt, og mange flere hus må rives. De delene av E18 som ikke går i tunnel, vil etter dagens planer komme i tillegg til eksisterende vei og utgjør en enorm barriére mot fjorden. Ikke bare det: veien blir også rådyr. For hver meter tunnel koster det ti ganger så mye å vedlikeholde som vanlig vei. Tunnelene vil dermed ta penger fra kollektivtransport i all fremtid.

Miljøgevinstene i form av redusert støy og luftforurensning er minimale for et lite antall mennesker, mens anleggsperioden vil bli en plage for minst to generasjoner av Bærums befolkning. Trafikken på lokalveiene vil også øke, noe som vil gjøre veiene mer utrygge og forurensede for lokalbefolkningen.

Guri Melby argumenterer som om denne saken handler om «mest mulig effektiv veibygging». Men den virkelige debatten handler om hva slags vei vi skal bygge, og hvilke andre transporttilbud vi bør satse på. Det er helt korrekt at De Grønne ønsker utbedring langs hele E18, også ved Sandvika og Asker. Vi ønsker å investere store summer i miljølokk, støyskjerming og andre lokalmiljøtiltak, sammenhengende bussfelt i begge retninger, ekspressykkelvei og prioritering av nyttetransport og bildeling. Det er lenge siden byplanleggere forsto at det ikke lønner seg å basere en by på at alle skal reise inn og ut alene i hver sin by.

I dag er nesten alle bilister på vei inn i rushtrafikken «matpakkekjørere». Egentlig er det altså ingen mangel på plass på veien - de fleste bilene har fire ledige seter. Trafikkforskning har lenge vist at man ikke kan bygge seg ut av køproblemer. Byen får ikke mer plass til biler om vi skrur opp til krana. Mer plass til biler betyr altså mer kø, kork og kaos.

Alt dette visste Venstre for to år siden, da de sa tydelig nei til gamle E18. Men nå som de har bøyd seg for FrP, har de tydeligvis glemt det igjen. Det er uklart om Venstre har blitt bondefanget av Regjeringen eller bare prøver å sminke på et nederlag. Ingen av delene betyr selvsagt noe for alle som må leve med konsekvensene. Folk som blir syke og dør av dårlig luft, og folk som må betale massiv økning i bompenger for å kjøre på en overdimensjonert vei.

Men én ting er korrekt i Melbys påstander: det finnes tid til å justere på disse planene. Da trengs det åpenbart også et annet stortingsflertall, som ikke lar FrP diktere samferdselspolitikken og undergrave miljøpolitikken.