Venstre: Partienes løk

POLITIKK: Partiet Venstre har landsmøte. «Ny» politikk skal pensles ut. Men som sedvanlig er det uforståelig for andre enn «die hard» Venstre-folk å skjønne hva partiets politikk egentlig går ut på. Sponheim skriver i god Venstrestil et innlegg i Dagbladet 13. april hvor den ene tomme frasen slår i hjel den andre. Kronikken viser et parti i full forvirring når dets partileder kan levere et innlegg om framtida og grunnlaget til partiet som er blottet for politiske saker med konkret innhold. Sponheims tomme prat topper seg når han laller seg inn i «selve grunnlaget for liberale politikk: Det enkelte menneskets frihet og personlige vekst.» Hva betyr dette Sponheim? Og hvordan vil Venstre faktisk - altså med konkret politikk og ikke tomt snakk - sikre dette?

DET VIRKER SOM det å ikke mene noe som helst om noe som helst, frontes som partiets styrke: Du risikerer altså ingenting ved å stemme på Venstre og Keiser-Sponheims nye politiske klær. Men det gjør du!I Aftenposten 11.april kunne tidligere generalsekretær og leder for Venstres arbeid med nytt prinsipprogram, Hans Antonsen, si at de nå «blankpusser fundamentet», et fundament som det altså er vanskelig å skjønne hva er. Det mest håndfaste er tomme vendinger som «mennesket i sentrum». Antonsen sier i samme intervju at «med det nye programmet er det for eksempel ikke så stor forskjell på Venstre og det jeg kaller «Det moderne Arbeiderparti.» Dette avslører igjen Venstres schizofreni: De ønsker å være urbane sosialliberalere (?) som lener seg mot et sentrum-venstre slik lederen for arbeidet med prinsipprogrammet bekrefter.

MEN I DET virkelige politiske liv er Venstre Høyre og Frps beste venner og støttespillere. En stemme til Venstre er ikke en stemme til et progressivt sentrum-venstre. En stemme til Venstre i Oslo, er i praksis en stemme til fortsatt Frp-Høyre styre i byen. Så ærlig må du vel være overfor velgere i hovedstaden Antonsen? Spørsmålet er om Venstrevelgerne ønsker å indirekte gi sin stemme til Frp?Sponheim og Antonsen stadfester Venstre sin posisjon som selve løken blant de politiske partiene. Et parti uten kjerne. Og dermed et parti uten mening.