Venstreopposisjon!

LARS SPONHEIM mener at Venstre gir den sittende regjering et mer miljøvennlig, liberalt og sosialt ansikt. Det er et godt stykke mellom ord og handling. Det er kanskje slik det går da et lite parti sitter i regjering med et stort. Venstre sitter i en regjering som vil åpne for oljeboring i Barentshavet og som har godkjent forurensende gasskraftverk med omfattende subsidiering. Sponheim er valgt til Stortinget for Hordaland. Fylket der kulturlandskapet er i ferd med å forsvinne fordi granen fortrenger det åpne landskapet, færre sauer går på beite og stadig flere får bygge i strandsonen. Miljøvennlig med Venstre i posisjon? Venstre sitter i en regjering som gjennomfører den mest restriktive innvandringspolitikken Norge noen gang har sett. Ureturnerbare flyktninger settes på gaten uten mat eller tak over hodet. Antall kvoteflyktninger er blitt redusert og FN kritiserer Norge for brudd på menneskerettighetene. Medmenneskelig? Liberalt?

SPONHEIM OG VENSTRE sitter i en regjering som gir mer til dem som har mest fra før. En politikk for større forskjeller og mer fattigdom. Nylig kunne vi lese om en jente på 12 år i matkø i Oslo. På tross av fine ord er fattigdommen blitt verre. Det koster ca 2,8 milliarder kroner å heve sosialhjelpsatsene til SIFO-nivå, noe som virkelig bety noe for mange av dem som har det vanskeligst. Hvorfor har ikke Venstre i regjering foreslått dette? Var de kanskje for opptatt av å gi Rimi-Hagens selskap en gave på 1, 7 milliarder kroner ved å gi nye og gunstige aksjeskatteregler en særskilt tilbakevirkende kraft?

RV vil foreslå en mer liberal flyktning- og innvandringspolitikk og effektive tiltak for å avskaffe fattigdommen. RV vil være en reell miljøopposisjon på Stortinget. Stem RV.