Venstres togavsporing

LYNTOG: Jeg trodde virkelig at Venstre ønsket en offensiv klimapolitikk. I alle fall inntil jeg leste Borghild Tendens ubegripelige angrep på SV i Dagbladet forrige fredag. «SV-tull om tog» kaller hun vårt forslag om 100 kr. i klimaavgift pr flytur mellom de største byene for å delvis finansiere togutbygging på de samme strekningene.

Det er grunn til å stille Tenden to spørsmål? Er Venstre for eller mot klimaavgift på fly mellom de største byene i Norge? Er Venstre for eller mot å bygge lyntog på de samme strekningene?

Enda mer ulogisk blir det når Tenden påstår at resultatene av SVs forslag «… vil bli kroken på døra for dagens jernbanetilbud». Det fins åpenbart politiske kortslutninger som er like alvorlige som de strømbrudd som har rammet togtrafikken den siste tida.

Jeg vil minne om at den rødgrønne regjeringen har løftet jernbaneinvesteringene med over 50 % i 2007. Vi bruker en milliard mer på toget i år enn hva den borgerlige regjeringen la opp til i Nasjonal transportplan, med samferdselsminister fra Venstre.

Heldigvis er det blitt stadig mer populært å ta toget. Det har ført til at kapasiteten er presset både for NSBs persontog og godstogene. Det må vi gjøre noe med. SV vil prioritere toget i alle statsbudsjett framover, fordi det er viktig for folk og næringsliv, fordi det er klimavennlig, miljøvennlig og sparer trafikkulykker.

Ingen andre i Europa flyr så mye som nordmenn. Klimautslipp fra fly vil gå til himmels framover om vi ikke gjør noe. Men knapt noe europeiske land har satset så lite på toget de siste tiåra som Norge. Vi kan bare sammenligne oss med Sverige. Et rødgrønt forlik førte til en togsatsing på 107 milliarder over 12 år. Allerede er det flere som tar toget mellom Stockholm og Gøteborg enn som tar fly.

Det nytter å satse. Men da må vi våge å tenke i nye baner. Klimaet behøver større visjoner enn Venstres puslete ambisjoner.