Venter på mer støtte

Petter Vennerød gir Kulturdepartementet skylda for at han ennå ikke er i gang med «Askeladden i Trolland».

...men hvor er filmen?

Han vil nemlig søke om 20 millioner kroner til produksjon av filmen fra nyskapningen Norsk Filmfond, men departementet utsetter stadig opprettelsen av fondet.

- Vi la opp til å ha prosjektet søkeklart i januar i år, fordi da skulle fondet være klart. Så ble det sagt 1. juni, men nå ser det ut til at det ikke kommer før i januar neste år, sier Vennerød.

Lærer nytt

Filmfondet skal ha en såkalt 50/50-støtte, som automatisk utløser like store filmsubsidier som produsenten kan stille av private penger. Vennerød sier han har norske investorer som vil bidra med 20 millio-ner kroner.

- Betyr det at filmen er innspillingsklar?

- Den har vært ferdig utviklet i flere omganger.

- Hvorfor har du da ikke levert regnskap og sluttrapport om arbeidet?

- Fordi vi utvikler filmen videre hele tida, lærer nye ting og får større ambisjoner.

- Hvor mange penger har dere brukt?

- Vi har brukt om lag to millioner i støttemidler, pluss 2,5 millioner av egne midler.

- Ingen er sure

Årsaken til at Vennerød velger 50/50-ordningen, er uvilje fra Harry Guttormsen i Norsk filminstitutt og Tom Remlov i Norsk Film AS mot å støtte produksjon av filmen med det manuset som nå foreligger. Nyordningen legger større vekt på at millionene er på plass, enn på manuset.

- Er det litt flaut at dere ikke har startet filmingen ennå?

- Nei, det er det ikke. Vi pløyer ny mark i Norge og bruker den tida filmen trenger. Ingen er sure for at jeg bruker lang tid, heller imponert over at jeg er villig til å holde på. Og Jan Troell holdt på i 16 år med sin «Hamsun»-film, sier Petter Vennerød.