Verden - ifølge Johnny

John G. Bernander tok denne uka over sjefsstolen i NRK etter Einar Førde. Bernander fortviler over enkelte journalister, men vi fikk lov til å stille den nye kringkastingssjefen 14 spørsmål.

- Du gikk ned en halv million i lønn for å bli kringkastingssjef. Er du riktig vel bevart?

- Skulle kortsiktige hensyn styre, hadde jeg ikke gjort dette valget. Men jeg synes det er spennende å jobbe med noe jeg tror på: NRKs allmennkringkasteroppdrag.

- Hva vil du med NRK?

- Tre forutsetninger ligger til grunn for NRK: Vi skal være en uavhengig og skikkelig nyhetsformidler. Vi skal drive folkeopplysning i god, grundtvigsk ånd. Samtidig skal vi underholde og appellere til bredden.

- Hva er det NRK ikke er i dag som det bør bli i framtida?

- Vi står overfor en digital revolusjon og sammensmelting av medieformater. Det innebærer et mye større mangfold i tilbud. Der vi utvikler nye tilbud, må vi bli mer kommersielle. Dermed blir det aktuelt med betaltjenester og videreutvikling av produkter i tilknytning til programmer.

- Så om fem år kommer en større del av NRKs inntekter fra reklame og sponsing?

- Jeg trodde du kunne lytte. Jeg har ikke nevnt reklame eller sponsing med ett ord. Når jeg snakker om kommersialisering, handler det om betaltjenester og videreutvikling av produkter. Sponsing være en inntektskilde på store sports- og kulturarrangementer. Skal vi sikre alle tilgang på slike arrangementer, vil vi være avhengige av alliansepartnere som er kommersielle.

- Men nå spør jeg likevel: Vil andelen inntekter fra sponsing og reklame være større om fem år enn i dag?

- Ikke nødvendigvis. Men jeg ser for meg at andelen eksterne finansieringskilder i den totale inntektsstrømmen vil øke.

- Er NRK noe i dag som det ikke skal være i framtida?

- Lykkes vi med en digital strategi, skal vi over tid ikke være analoge.

- Bortsett fra penger, hva er NRKs største problem?

- Vi har ikke ekstremt store problemer. Vi er i en fase der vi tilpasser aktiviteten til inntektene - og ruster opp tilbudet. Ruster vi ikke opp, ruster kulturinstitusjonen NRK ned. Det har de innsett i England med lisensfinansierte BBC.

- Hva vil du gjøre for å rette opp NRKs presseetiske troverdighet?

- NRK har ikke et troverdighetsproblem på det presseetiske området. Det har blitt begått feil i å opplyse tydelig om sponsing av programmer. Jeg har bedt om en full gjennomgang av programmer som har medfinansiering. Basert på gjennomgangen vil jeg gå gjennom prinsippene som gjelder for slike kjøp. - Hvordan føles det for en Høyre-mann å lede en statseid mediebedrift med pliktbetaling?

- Kulturinstitusjoner som Nationaltheatret henter også sin vesentligste finansiering fra staten. Da synes jeg ikke det er urimelig at det samme skjer med kulturinstitusjonen NRK.

- Er du glad i journalister?

- Det finnes journalister jeg er glad i. Men det finnes også dem jeg lar meg fortvile over.

- Du har flere ganger gitt uttrykk for at spørsmål fra journalister er dumme eller irrelevante. Når du nå leder ett av Norges største journalistiske miljøer, hvordan skal du gjøre journalistene klokere?

- Jeg regner med at NRK-journalister kommer til å stille spørsmål intervjuobjektet ikke akter å svare på - men som kan være interessante for journalisten.

- Hvor mye tv så du før du fikk denne jobben?

- Lite. Jeg har hatt 150 reisedager i året. Hjemme har jeg tapt kampen om fjernkontrollen i møte med mine to sønner.