Verden sett fra venstre

VENEZUELA: I en kronikk i Dagbladet 18.05 velger Eirik Vold å kommentere min kronikk «Nok en diktator» om Hugo Chavez på en relativt forutsigbar måte - ved å ikke forholde seg til innholdet.Vold hopper fort bukk over mine påstander ved å si at jeg ikke belegger beskyldningene om at Chavez holder på å binde domstolene, kvele den frie pressen, hindre NGOer og har brutale sikkerhetsstyrker. Dermed gis det et inntrykk av at dette er noe jeg har funnet på, ikke noe som er dokumentert av Amnesty International, Human Rights Watch og Journalister uten grenser.

DERETTER MENER Vold at dersom han refererer til hendelsene rundt statskuppet den 11. april 2002 så kan leseren trekke sine egne konklusjoner. Hvilke konklusjoner man skal trekke om utviklingen i det nye sosialistiske paradis, eller hvordan dette skal belyse noe annet enn at Chavez har stor folkelig støtte, får det virkelig bli opp til leseren å vurdere, for det har ingenting med innholdet i min kronikk å gjøre.Vold forsøker å berolige meg og andre lesere med at han har oppholdt seg i Venezuela, og alt står såre vel til med demokratiet, Vold har jo sett det på nært hold. Jeg velger å stole mer på NGOer; sosialister med skylapper har også forsikret oss om at alt er bra på Cuba i flere tiår nå.

DET ER DEN radikale omfordelingspolitikken som sikrer Chavez den store folkelige støtten, ifølge Vold. Ett viktig poeng i min kronikk var jo at selv om flertallet støtter noe eller noen, gir ikke dette nødvendigvis rett, en kjerne i rettstatlige demokratisk tenkning. Det er selvfølgelig også betimelig å stille seg spørsmålet om denne radikale omfordelingspolitikken er spesielt vellykket når FNs utviklingsrapport viser at BNP pr. innbygger i Venezuela falt fra $8860 til $4919 fra 1999 (da Chavez kom til makten) til 2005, Venezuela falt på rankingen over menneskelig utvikling fra 48. plass til 75. plass, samtidig som oljeprisen i samme tidsrom steg fra $16 til over $50. Som Carl Bildt sa det: Ved siden av teppebombing er sosialisme den raskeste måten å ødelegge et lands velstand på. Chavez er, som det ble sagt i kronikken, ingen diktator. Det er ikke sikkert han blir det heller. Det slående er heller ikke at den sosialistiskinspirerte petroleumspopulisten har kommet til makten, men at hans venner i Norge ikke evner å stille et eneste kritisk spørsmål.