HØYKOMMISSÆR:  António Guterres.
HØYKOMMISSÆR: António Guterres.Vis mer

Verden toer sine hender

Rike land bør be om syndsforlatelse.

Meninger

Verden er ute av stand til å hindre og stanse kriger og til å skape fred, og derfor står vi overfor den verste flyktningkrisa etter åra som fulgte Andre Verdenskrig. I 2013 overgikk antallet 50 millioner, i 2014 var 59,5 millioner på flukt fra krig, vold og undertrykking, nesten like mange som bor i Storbritannia, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for Flyktninger. Tallene omfatter ikke de som flykter fra naturkatastrofer eller av økonomiske grunner. Mer enn halvparten av flyktningene er barn.
Det store flertallet (86 prosent) av flyktningene kommer til de landene som har minst råd til å ta imot dem. Tyrkia huser flest i verden, med 1,6 millioner fra Syria, og skyver Pakistan ned på andreplass. Libanon, så vidt større enn Aust-Agder eller Rogaland, huser 1,3 millioner flyktninger, nær en firedel av alle som bor i landet.

Verdenssamfunnet har vist seg ute av stand til å håndtere dette. Fredsmekling og diplomati er de beste virkemidlene for å fjerne årsakene. Men FN kan ikke få gjort noe mer enn medlemslandene, særlig stormaktene, vil. Hver femte flyktning kom fra Syria, men der står medlemmene i Sikkerhetsrådet mot hverandre.
Flyktningene kan hjelpes i nærområdene, når det er mulig. Men de rike land er langt fra solidariske nok når fattige land oversvømmes. Andre steder, som i Libya eller inne i Syria, er det ytterst vanskelig å yte hjelp før diplomater har beredt grunnen.

Europa våknet først da krisa i Middelhavet nådde et utålelig omfang, med flere store drukningsulykker. Men Italia og Hellas må fortsatt ta storparten av byrdene med båtflyktningene og er oppgitt over manglende byrdefordeling. For å «løse» egne utfordringer lar de være å registrere flyktningene og lar dem dra videre til andre land. EU-landene krangler om fordelingsnøkkelen for dem som skal bosettes. Det etterlyses (alltid) en mer aktiv Europa-politikk fra Norge. Hvorfor sendte ikke Norge straks Europa-minister Vidar Helgesen til Italia og Hellas med tilbud om skip og annen hjelp?

Opplagt burde rike land ta imot flere flyktninger. Men Frankrike og Østerrike prøver å stenge grensene mot Italia. Ungarn skal bygge et fire meter høyt gjerde mot Serbia.
Pave Frans anbefaler «de som stenger døra» å be gud om syndsforlatelse.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.