Verdens Gang i fritt fall

Opplaget stuper og annonseinntektene svikter. Det er krise i VG, og klubbledelsen frykter at journalister blir nødt til å forlate jobbene sine.

-  Jeg har vært i VG i 25 år, og i min tid har det aldri vært snakk om nedbemanning. Jeg tror faktisk det er første gang i VGs historie at nedbemanning har vært et aktuelt tema, sier redaksjonsklubbens leder Sven Arne Buggeland.

-  De gangene nedbemanning har vært nevnt, har man liksom lyttet med et halvt øre. Og aldri trodde det kunne ramme en selv. Men nå har alvoret seget inn over alle oss 300 som er tilknyttet VG-redaksjonen.

Katastrofeår

Allerede i fjor opplevde VG et opplagsras på over 21 000 daglige eksemplarer, og noterte et snittopplag for alle dager på 337 000. Starten på 2006 har vært enda verre:

I løpet av første kvartal VG mistet 30 000 kjøpere hver dag, i forhold til samme periode i katastrofeåret 2005.

-  Det går rykter om at dere enkelte hverdager har gått ned 60 000, og at enkelte lørdager har opplevd et ras på hele 100 000 eksemplarer?

-  Jeg har ikke tilgang på salgstall for de enkelte avisdager. Det blir feil dersom jeg skulle kommentere tall man hører i forbifarten, sier VGs redaksjonsklubbleder.

Som om ikke opplagsraset var nok, er nedturen for første gang også ledsaget av betydelig annonsesvikt. Dermed er det nødvendig med tiltak:

 FORBEREDT: Sven Arne Buggeland er redaksjonsklubbleder i VG. Nå er han inntstilt på tøffe sparetiltak. -  Det er begrenset hva man kan spare på bløtkaker og binders, sier han. Foto: Jon Terje Pedersen
FORBEREDT: Sven Arne Buggeland er redaksjonsklubbleder i VG. Nå er han inntstilt på tøffe sparetiltak. - Det er begrenset hva man kan spare på bløtkaker og binders, sier han. Foto: Jon Terje Pedersen Vis mer

-  Schibsted-konsernet krever en driftsmargin på 12 prosent for alle sine selskaper. Jeg tviler på om VG får noe generelt amnesti fra dette, sier Sven Arne Buggeland.

Harde sparetiltak

Torsdag ble de tillitsvalgte i VG-huset orientert om krisen. Gårsdagen ble dermed spesiell for de ansatte. Buggeland og redaksjonsklubben har imidlertid forståelse for at noe må gjøres:

-  Det er begrenset hva man kan spare på bløtkaker og binders, sier han.

En sparepakke på 20 millioner kroner ble iverksatt allerede før gårsdagens sjokktall. Dette beløpet skal blant annet spares inn på mindre overtid, færre reiser og mindre innkjøpt stoff.

Nå venter trolig nye, harde sparetiltak. 11. mai legger Schibsted-konsernet fram de offisielle kvartallstallene. Samme dag vil nye spareplaner for VG bli offentliggjort.

-  Vi håper jo at ledelsen tyr til nedbemanning som absolutt siste utvei. Jeg vet at det diskuteres både å gi ut en tynnere avis, og å flytte trykkstarten fram. Vi trykker jo seint om natta nå, med alle de kostnadene det medfører, sier klubblederen.

-  Sein trykkstart har vært et av VGs største fortrinn. Vil dere ikke lenger være først med det siste?

-  I dag står det siste på nettet, uansett. Og bredbåndutviklingen har sørget for at alle hjem nå er online døgnet rundt. Det er en håpløs kamp, erkjenner Buggeland.

-  Vi er foreløpig i god dialog med ledelsen om eventuell nedbemanning. Begge parter har hentet inn informasjon fra andre mediebedrifter som har vært gjennom slike prosesser. Vi ønsker at en eventuell slanking av organisasjonen skal bli så smertefri som mulig. I tilfelle nedbemanning har vi stilt tre ufravikelige krav, sier klubblederen - og ramser opp:

  •  Ingen oppsigelser.
  •  Ingen styrte sluttpakker (at enkeltstående medarbeidere blir forsøkt presset ut).
  •  Ingen eksterne nedbemanningskonsulenter skal inn i VG-huset.

Ny rundeAnsvarlig redaktør i VG, Bernt Olufsen, bekrefter at en såkalt kostnadsbesparende tiltaksplan vil bli lagt fram 11. mai.

-  Det blir uansett en ny runde med avtalefestet pensjonsordning (AFP). Ytterligere besparing vil bli vurdert innenfor tre hovedposter; produksjonskostnader, innkjøpskostnader og lønnskostnader, sier Bernt Olufsen til Dagbladet.