Verdien av barn

Rystende om barnetrafficking i Argentinas fattigområder.

FILM: «Nordøst» er filmen som viser de mindre idylliske sidene ved utenlandsadopsjon - den kyniske traffickingen med barn i den tredje verden. I beste fall selges barna til adopsjon, i verste fall til prostitusjon og organdonasjon.

Tvinges ut i bushen

Juan Solanas har reist til de fattigste områdene nordøst i Argentina for å dramatisere denne historien, som like godt kunne vært hentet fra virkeligheten. Den franske karrierekvinnen, Hélène (Carole Bouquet), er ugift og i 40-åra. Alt hun mangler er et barn, og hun er villig til dra helt til Argentina, betale tusenvis av Euro og kutte atskillige juridiske svinger for å oppnå morslykken.I stedet for et forretningsmessig opphold med raske advokatbesøk, valutatransaksjoner og henting på barnehjemmet, blir Hélène tvunget til å reise ut i bushen der hun konfronteres med fattigfolks dagligliv. Her møter hun et motsatt skjebnefellesskap i den fattige indianerkvinnen Juana (Aymará Rovera), som er enslig, gravid og mor til 13-årige Martin. Lokale sosialarbeidere forsøker å få Juana til å gi Martin fra seg til rike, vestlige mennesker, ved å appellere til hennes samvittighet. Hun vil vel at sønnen skal få et bedre liv?

Vakkert

Det er et vakkert landskap Juan Solanas her viser fram, en skjønnhet i sterk kontrast til indianernes levekår. De er ofre for brutale jordeiere, og har ingen annen kapital enn sine barn. Konsekvensene er tragiske og tankevekkende.