Verdifullt kjendisstoff

Professor Jostein Gripsrud mener kjendissjournalistikken også kan ha verdi som samfunnskunnskap.

Se og Hør handler om politikere, ikke om politikk, skriver professor Jostein Gripsrud. Han har på oppdrag av Foreningen Norsk Ukepresse utredet ukepressens kulturelle og samfunnsmessige betydning.

Personfokuseringen er ikke bare dårlig, mener Gripsrud. Personkunnskap om politikere og toppleder kan godt ha politisk betydning, er en av konklusjonene i utredningen.

Under valgkampen intervjuet for eksempel Se og Hør en rekke ledende politikere hjemme hos seg selv.

- På den måten ga de faktisk en presentasjon av alle de politiske partiene, påpeker Gripsrud.

Se og Hør er ekstremt personfokuserte, skriver Gripsrud, men det er de ikke alene om. Forskjellige opplysninger om for eksempel politikere er en del av den offentlige politiske samtalen. Diskusjonen rundt Bondeviks psykiske problemer og store fotballinteresse er ett eksempel.

Kjendisstoffet kan også ha verdi som samfunnskunnskap, hevder Gripsrud.

-I et land som er på størrelse med en passe bydel i New York er det ikke uten videre uinteressant hvem som omgås med hvem.

- Da momsplikten på ukepressen ble vedtatt, virket det som man tok for gitt at ukebladene var trash. Det smaker av sensur når man legger avgifter på det man selv ikke liker, sa Gripsrud på en pressekonferanse i Oslo i dag.