Verdikamp på norsk

VERDIER: «Vi står på mange måter overfor en verdikamp i forhold til de verdiene mange innvandrere tar med seg fra ikke-vestlige land når de velger å bosette seg i Norge. Helt andre verdier, som er totalt på kollisjonskurs med det norske samfunnets». Slik talte Per-Willy Amundsen, som er Fremskrittspartiets fraksjonsleder i kommunalkomiteen, i budsjettdebatten i Stortinget 14. desember. Bakgrunnen var at Fremskrittspartiet hadde stilt krav om at all religiøs forkynnelse, i alle trossamfunn i Norge, skal skje på norsk. Hvis ikke ville man frata menighetene statlig støtte. Kravet skulle gjelde alle menigheter, uten unntak, lød førjulsbudskapet fra Amundsen.

AMUNDSENS uttalelser føyer seg dessverre inn i et kjent mønster. La oss ta noen få, utvalgte eksempler: FrP kutter for det første drastisk i de statlige bevilgningene som skal fremme integrering. De kutter i norskopplæring og kvalifisering for utdanning og arbeidsliv. For det andre er FrP det partiet som kategorisk og gjennom tid har avvist at Norge er forpliktet til å ta mot mennesker på flukt med beskyttelsesbehov. For det tredje er FrP også det partiet i norsk parti-flora som systematisk benytter en hver anledning til å fiske i rørt vann og stigmatisere hele folkegrupper. Jeg kan imidlertid si meg enig med Per-Willy Amundsen i én ting: det er riktig at det i dag pågår en verdikamp. Dette er ikke en kamp mellom «oss og dem», men derimot en kamp mellom de som tror på grunnleggende menneskerettigheter, og de som ikke gjør det. Det er med andre ord en verdikamp når FrP fra Stortingets talerstol beskriver en situasjon med en «28-årige afrikaner, hiv-positiv sådan, som ble dømt for grov voldtekt» og fortsetter historien i samme ordelag. Selvsagt snakker aldri Amundsen og FrP om hvite voldtektsfor-brytere fra Harstad med hiv. Det ville sømme seg dårlig.

DET ER OGSÅ en verdikamp når majoriteten prøver å lage egne lover og bestemmelser som direkte rammer minoritetene. Det er verdikamp når FrP i Aftenposten og fra Stortingets talerstol sier at muslimske menigheter må snakke norsk for å få statlig tilskudd. Jeg regner med at et tilsvarende krav vil bli stilt overfor tyske og amerikanske menigheter. Ekstra ille blir det når det samme FrP krever at nordmenn bosatt i Spania både skal ha norske skoler og tilgang til sykepleiere som snakker norsk. Og forresten, hvilke språk brukes i de mange norske sjømannskirkene? Jeg håper at vi framover vil diskutere hva som er våre verdier. Det er en grunnleggende verdi at vi alle er like og har et likt menneskeverd, uavhengig av om vi tilhører en majoritet eller minoritet. Per-Willy Amundsen hører åpenbart til dem som i beste fall har et fleksibelt og selektivt syn på menneskerettigheter. Disse skal gjelde for majoriteten, hvem nå enn det er, men ikke for minoritetene.

JEG HÅPER OGSÅ inderlig at FrPs grums en gang for alle blir avslørt. Det er på høy tid at de andre borgerlige partiene tar til motmæle mot FrPs angrep på minoriteter og fleksible syn på menneskerettighetene. Jeg vil spesielt utfordre Høyre, som ønsker å tilnærme seg FrP: Føler dere et slektskap med FrP i disse viktige, grunnleggende spørsmålene? Skal dere fortsatt jatte med Amundsen og hans likesinnede?