Verdikommisjonen

- Gi oss en sjanse

  • Nedsatt av statsminister Kjell Magne Bondevik, som vil utløse en debatt om samfunnsetiske og verdimessige spørsmål der selve prosessen er viktigere enn rapporten.
  • Består av en styringsgruppe på 12 og et råd på 37 medlemmer. Kommisjonen ledes av Hanne Sophie Greve, mens Unni Wilhelmsen og Anders Krystad er blitt omtalt som rådets fargeklatter.
  • Skal i utgangspunktet møtes to ganger i året og avlegge en sluttrapport etter tre år og gjerne delrapporter underveis.