Verken løgn eller propaganda

VAHIDEH-SAKEN: Direktør i utlendingsnemnda (UNE), Terje Skjeggestad, skriver om «uanstendige Dagbladet» 4. april. Ifølge ham lyver Dagbladet og sprer propaganda når journalist Rønnaug Jarlsbo 28. mars skriver om bifile Vahideh som skal bli sendt tilbake til Iran; hvor hun faktisk risikerer å bli pisket og drept. Homofili er IKKE akseptabelt i Iran, og flere har blitt henrettet som en konsekvens av dette. Fakta! Jeg vet for lite om denne enkeltsaken, men vet nok om UNEs organisasjon og praksis til å svare han.

I sitt innlegg prøver han å gjemme seg bak argumenter som at saker blir behandlet av et sakkyndig sekretariat og fagkyndige nemndledere. Det er på sin plass å nevne at en av grunnene til at UNE ble opprettet var for å øke rettsikkerheten til klagerne og få flest saker til nemndmøter. I dag er det et mindretall på under 5 % som får en slik behandling, og selv nemndmøtene har mangel på rettssikkerhet. I 95 % av sakene er det en nemndleder som alene avgjør hele anken basert på saksdokumentene.

§ 8 i utlendingsloven «om sterke menneskelige hensyn eller sterk tilknytning til riket», gir stort spillerom for nemndlederne til å øve skjønn. Et eksempel her er søskenparet Abbas- og Fozia Butt som har bodd til sammen i 17 år i Norge og som nå er offer for en byråkratisk feil deres avdøde mor gjorde da de var små. UNE har tapt mot dem hele to ganger i det norske rettsystemet, men de har anket (igjen).

Ironisk nok er det nemndleder Per Flatabø som har hatt denne saken, og det er også han som ble tegnet av karikaturtegner Finn Graff i Dagbladets sak om Vahideh. Abbas og Fozia har blitt ofre for Per Flatabøs feilaktige skjønnsvurdering. 17 år er tilknytning nok, uavhengig av sistnevntes «dyktighet og seriøsitet».

Avslutningsvis skriver Skjeggestad sukkersøtt om konklusjonene til en evaluering gjort av nemnda. Han velger å være selektiv i sin framstilling og nevner ingenting om at Utlendingsnemnda kun har blitt evaluert én gang i løpet av sin levetid og dette var for 5 år siden. Nemnda ble opprettet for å få «bedre politisk styring, gjennom kontinuerlig evaluering av regelverk og praksis». En gang er en gang og ingen bør slå seg til ro med det. Heller ikke nemndas direktør.

Jeg avslutter med å sitere fra evalueringen akkurat slik Skjeggestad gjør. «UNE har enkelte legitimitetsproblemer det er viktig å gripe fatt i. Det gjelder særlig valg av behandlingsform, innsyn i saksdokumentene og konsistens i vedtak».