Vern av Folketeaterbygningen

I 2008 ÅPNES det nye operabygget i Bjørvika. Staten vil fra da av ikke lenger leie dagens lokaler i Folketeaterbygningen. Som eier av denne delen av bygget, ser Oslo kommune nå på alternativer for senere bruk av disse lokalene. Bystyret har gitt byrådet fullmakt til salg, og inntektene fra et salg inngår finansieringen av nytt hovedbibliotek og nytt Stenersenmuseum på Vestbanen. Denne utbyggingen er et stort kulturelt løft for Oslo. Styret i Folketeaterbygningen AS har engasjert en arkitekt for å se på mulighetene for senere bruk kombinert med verneinteresser. Det har hele tiden vært planen å legge disse skissene frem for byantikvaren, som også har vært kontaktet underveis i prosessen. Altså stemmer det ikke at prosessen er forsøkt gjennomført uten vurderinger om vern, slik Dagbladet skriver på lederplass 3. april.

BYRÅDET ANTAR at den antikvariske gjennomgangen vil resultere i et bevaringsvedtak for salen og foajeen. Alle planer er lagt i samsvar med dette. Selv om et slikt vedtak ikke skulle komme, vil det være en forutsetning fra kommunens side at dette blir ivaretatt også av senere eiere. Folketeaterbygningens fasade ut mot Youngstorget er ikke eid av Oslo kommune. Etter en deling av eierskapet for noen år siden, eies denne delen av arbeiderbevegelsen. Jeg ser ikke bort fra at et vern også bør omfatte denne delen av bygningen.