- Vern! Nei, fjern!

EIDFJORD, HARDANGER (Dagbladet): 6000 verneverdige bygg forsvinner hvert år fra Norge. Får kapitalen det som den vil, jevnes også Vøringsfoss Hotel i sveitserstil med jorda om få uker. Noen kaller bygget et «nasjonalklenodium», andre «gammelt sarv». Nasjonalromantikken smuldrer. Disney kommer.

Du kjører svinger og atter svinger. Du har stoppet og kjøpt epler, for det gjør man i Hardanger. Ferja går akkurat da du runder odden - men det gjør ingenting - for du har tid, og fjorden blinker blankt. Siden klapper ferja til kai - livet går videre på den andre siden, der Eidfjord ligger. Rasfaren truer vest i leiet, og ei angstbitersk Hardangervidde ligger forut. Du ser hotellet først - ytterst på odden - hvitt og ruvende, med takutstikk, balkonger og dekorerte gavler. «Vøringsfoss Hotel». Her fikk de engelske lordene tak over hodet da de trengte inn i landet etter laksen. Vøringsfoss Hotel er det nest siste i sveitserstil som er igjen i Hardanger. Det står der - slitt i malinga, med to heslige tilbygg på hver side. Konkursene har tæret på.

Skal leve

- Folk i Oslo og Bergen har sterke meninger om hvordan vi skal leve her inne. Hit kommer de for å se hvor fint det er, men vi skal leve her når de drar.

Rådmann Erik Sandvik snurper munnen sammen og blåser ut. Det er han som har tilrådd kommunen å rive det gamle sveitserhotellet på 110 år. Opp skal et nytt - større, flottere, høyere - til 67,5 millioner kroner - forutsatt at kommunen investerer 20 millioner kroner i konferansesenter/kulturstove. Her skal kommunens Bergslien-samling stilles ut. Investorene er nederlandske Spanjaart og hotellmagnat Per Ove Pedersen. 13. oktober avgjøres skjebnen til Vøringsfoss Hotel. Da har politikerne fått ti dager på å bestemme seg - hotellet skal jo stå ferdig neste vår.

Disneyland

- Disneyland-preget, jeg håper jeg slipper å se det, sier fylkeskonservator Per Jahn Lavik om det nye hotellet.

Fylkeskonservatoren har bedt kommunen om å besinne seg og går inn for vern. Han mener at hotellet med sin særeigne arkitektoniske stil er ein verdi i seg sjølv og bidreg til å gje tettstaden karakter Æ...Å og identitet.

- Hva kan vi gjøre - vi har kommunalt selvstyre her i landet, sukker Lavik.

- Det er rart om vi skulle bry oss om fasongen på et hus i Bergen, svarer prosjektleder og investor Per Ove Pedersen. - Vi beklager at vi må rive, men dette er det beste alternativet.

Svartedauden

En streng av harme dirrer på rådmannens kontor i Eidfjord.

- Ikke får vi bru og ikke får vi hotell. Nå mangler det bare at folket her inne får status som verneverdige.

At noen vil verne det gamle hotellet, skjønner han ikke.

- Nei, det er i så dårlig forfatning. Det har hanglet og gått. Vi må prøve å skaffe arbeidsplasser til Eidfjord, det ser jo ut som svartedauden har kommet hit.

- Er det noen som har regnet på hvor mye det vil koste å sette det gamle i stand?

- All erfaring tilsier at det blir dyrere å restaurere enn å bygge nytt.

- Men er det noen som har regnet på det?

- Nei.

Ingen gidder

- Stort sett er vel eg den einaste som ikkje er verneverdig der eg bur, sukker Magne Aurdal over kaffen på kiosken.

Han fyrer sin tiende rullings i dag.

Hardangervidda over dem er vernet, strandsonen også, og setra til Magne er piskedausen blitt fuglereservat, og nå skal de verne gamlehotellet. Magne synes han kan uttale seg, han som bor i Eidfjord hele året. Da er han mer skeptisk til Kjersti Næsheim (30) - utflyttet ungdom, som er kommet hjem og kjemper for bevaring av «sjela til Eidfjord», Vøringsfoss Hotel.

- Det nye hotellet skal liksom gå med overskudd. Det høres så flott ut. Hvem gidder komme på konferanser hit midt på vinteren? Med ti rasfarlige punkt på den ene siden og ei stengt Hardangervidde på den andre. Så skal kommuen spytte inn 30 millioner til et «kulturbygg» på hotellet - nei, nå gjør de seg til latter. Hva vil turistene ha - et prangende bygg, eller det som er ekte?

- Kan du sei, det - svarer Magne - men vi bur her heile året, vi.

Forsvinner


- Vi gråter over vedtaket til Eidfjord kommune, sier lederen av Fortidsminneforeningen i Hordaland, Berit Eldøy. Hun savner skolering av politikere på vern og arkitektur.

- De har ikke nok kunnskap og respekt for fagfolkene. Særlig middelaldrende mennesker. Det er en sørgelig utvikling, alt vurderes økonomisk - slik sett er alle eldre hus i fare.

Vøringfoss Hotel er en av 6000 verneverdige bygninger som hvert år «forsvinner» fra landet. Norsk Kulturarv setter i gang aksjon «Ta et tak» 1. november - for å redde de gamle husene.

- Bygningshistorien vår er i ferd med å forsvinne. Det er lett å rive et hus i glød og iver - samtidig fjerner vi historien vår. Ved et millenniumskifte er det rart dette ikke vekker mer ettertanke, sier fagsjef i Norsk Kulturarv, Kjetil Aarstrand.

På kiosken i Eidfjord blåser Magne ut og sier:

- Ein kan ikkje leva av minnet om steinen bestefar sat på ein gong.