Verner om opphavsrett

Norsk Skuespillerforbund frykter at det blir vanskeligere å innkreve royalties for medlemmer som har spilt i Norsk Films gamle filmer, hvis de selges til en kommersiell aktør.

Vil selge sin egen filmskatt

- Vi vil ha filmene samlet i Norge. Dette er en nasjonalskatt og den må forvaltes deretter. Å selge disse filmene til utlandet, blir som å selge nasjonalbiblioteket, sier forbundsleder Agnete Haaland.

De fleste norske filmer produsert før 1991, har royaltyavtaler som innebærer at skuespillerne skal ha en del av inntektene hver gang de vises på tv. Skuespillerforbundet bruker mye krefter på å følge med på når og hvor filmene vises, for så å kreve inn disse pengene hvis tv-selskapet ikke sender dem selv.

- Det dreier seg om mange penger og vi er redd for at en privat investor ikke vil være interessert i å forvalte opphavsrettighetene skikkelig, sier Haaland.

Hun lar seg heller ikke berolige av at de som eventuelt kjøper filmene vil få en katalog over alle rettighetshaverne med på kjøpet.