Verre enn uryddig

HEIMEVERNET: Forsvarssjefen baserer seg på rykter når han hevder at Heimevernets spesialavdeling HV-016 er ute av kontroll.

RASER MOT FORSVARSLEDELSEN: Heimevernets spesialavdeling HV-016 legges ned. Man vil rett og slett kvitte seg med det beste Heimevernet har, skriver kronikkforfatteren.Foto: Heimevernet / Scanpix
RASER MOT FORSVARSLEDELSEN: Heimevernets spesialavdeling HV-016 legges ned. Man vil rett og slett kvitte seg med det beste Heimevernet har, skriver kronikkforfatteren.Foto: Heimevernet / ScanpixVis mer

I et intervju i NRK Kveldsnytt nylig uttalte Forsvarssjefen at Heimevernets 016-avdelinger har vært utenfor kontroll og skapt sine egne oppdrag.

En verre tjenesteuttalelse gitt offentlig til Heimevernets distriktssjefer og annet yrkesbefal i henholdsvis HV-02, HV-08, HV-09 og HV-12 tror jeg savner sidestykke i historien.

Dessverre føyer dette seg inn i en rekke mer eller mindre veloverveide uttalelser fra Forsvarets øverste ledelse i den seinere tid. Man har karakterisert bøker uten å ha lest dem, og man har gitt karakteristikker av befal og mannskaper uten at man tydeligvis har fulgt det gamle rådet om å puste litt med magen før man uttaler seg.

Jeg tjenestegjorde i HV-016 i Oslo i perioden 1995- 2002. De første to åra var jeg troppssjef og overtok så som styrkesjef, en stilling jeg hadde i fem år. La det være helt klart, 016 avdelingene var og er underlagt de samme bestemmelser og kontrollmekanismer som alle andre militære avdelinger. Som sjef forholdt jeg meg til det oppdrag jeg var gitt og trente utelukkende på dette. Jeg finner det svært vanskelig å tro at en militær sjef lager sitt eget oppdrag og så tillater at det brukes tid og ressurser på å trene på dette. Man må forholde seg til et HV-distrikt, ledet av en yrkesoffiser med sin stab. Forsvarssjefen vet like godt, ja forhåpentligvis bedre enn meg, at slik er systemet, og fravik fra dette tillates ikke.

I min tid i styrken gjennomgikk vi de samme inspeksjoner og evalueringer fra høyere staber som alle andre avdelinger i Heimevernet. Det ble aldri anført noe negativt i forhold til oppdragsforståelse eller utførelse. Jeg har liten tro på at det ikke fortsatt inspiseres og evalueres på samme måte. Hvis dette ikke gjøres er det i så fall til syvende og sist Forsvarssjefens ansvar.

016 avdelingene har alltid vært utsatt for rykter og myter. Når Forsvarssjefen uttaler på Kveldsnytt at avdelingene har vært utenfor kontroll, tror jeg han baserer dette på en del av ryktene. Rykter skal man som kjent ikke bringe videre, men avlive. Jeg har selv hørt noen av ryktene om avdelingen og enkelte av dem har vært til dels svært fornøyelige, andre av mer irriterende art. Felles for dem har vært at de ikke har vært sanne. Og du verden så mange man har møtt som har påstått å tjenestegjøre i avdelingen. Problemet var at ingen av oss som var i styrken verken hadde sett eller hørt om personene. Jeg har også erfart å få skylden for hendelser skjedd under øvelser hvor det var helt andre avdelinger som øvde.

Ved opprettelsen av avdelingen var det et antall personell som kom fra blant annet Hærens Jegerkommando. Enkelte av disse hadde en framferd og generell oppførsel som forbauset de av oss som kom fra konvensjonelle avdelinger. Denne oppførselen skapte etter hvert konflikter og splid i avdelingen, noe som kulminerte med at man på midten av 1990-tallet fjernet et antall operatører fra styrken.

Både min forgjenger og jeg brukte mye energi på å rydde opp i avdelingen og gjøre den til det den ble, nemlig en slagkraftig, fleksibel og gripbar avdeling bestående av motiverte, initiativrike og faglig dyktige soldater. Personell som ikke tilpasset seg de regler og normer som gjelder ble også etter dette fjernet fra avdelingen. Dette gjaldt både befal og soldater, selv om dette var noe som skjedde ytterst sjeldent. Mangel på kontroll? Neppe.

Mange av personellet fra min tid er fortsatt med i styrken, og jeg tror ikke disse har forandret personlighet siden min tid der. I dag er det folk med bakgrunn fra avdelingen i Politiets Beredskapstropp, Politiets sikkerhetstjeneste, Hærens Jegerkommando, Marinejegerkommandoen og Kystjegerkommandoen. Folk utenfor kontroll? Tvilsomt.

Det er et paradoks at enkelte av dem som måtte slutte på nittitallet kom fra nåværende Forsvarssjefs daværende avdeling, Hærens Jegerkommando.

016s oppdrag har gått ut på dato, sier Forsvarssjefen. Mulig det, men da gir man normalt et nytt oppdrag, tilpasset dagens situasjon. For øvrig er jeg ikke enig i at oppdraget har gått ut på dato, man trener for noe som kan skje, og det er som kjent for seint å stenge stalldøra når hesten har rømt. De som utfører tilsvarende oppdrag i fredstid har begrenset kapasitet og stridsutholdenhet.

Motivene for å legge ned avdelingen har variert etter hvert som debatten tok fatt. Til å begynne med var det økonomiske grunner, så ble det at oppdraget er utdatert for så å ende opp med at avdelingen er utenfor kontroll. Man må spørre seg hva som er den egentlige grunnen. Jeg vet ikke, men det er grunn til å lure på om ikke det hele begynner å bli litt personlig. Poenget er at jeg rett og slett ikke stoler på det Forsvarssjefen legger til grunn for sin avgjørelse.

Hvis generalen er så rørende opptatt av å spare penger, kunne han for eksempel latt være å bestemme flytting, for andre gang på kort tid, av HV-staben. Selve flyttingen koster mer enn tre års budsjett for 016-avdelingene. Og enkel hoderegning tilsier at man ikke sparer hele budsjettet ved å legge ned. Yrkesbefal i avdelingen skal lønnes, om enn i andre stillinger, og ved overføring av personellet på kontrakt til de såkalte Innsatsstyrkene vil man fortsatt måtte lønne dem. I hvert fall inntil man finner en grunn til å kvitte seg helt med personellet.

Forsvarsministeren har uttalt at hun ønsker mer åpenhet om og i Forsvaret. Da er det naturlig å stille seg spørsmålet om hvorfor ikke de som må føle seg uthengt i innslaget i Kveldsnytt går ut og korrigerer Forsvarssjefens uttalelser. Vil de ikke, tør de ikke eller får de rett og slett ikke lov? Hvis dette er tilfelle, bør man virkelig stille spørsmål om hva som har gått ut på dato.

Å legge ned 016-avdelingene er direkte dumt. Man vil kvitte seg med det beste Heimevernet har. Hvem andre i samfunnet vil spare penger ved å kvitte seg med kvalitet og beholde kvantitet? Og man kan bare lure på hva som blir det neste som skal legges ned. Innsatsstyrkene, resten av HV?

Befalsorganisasjonene har karakterisert prosessen rundt nedleggelsen av 016-avdelingene som uryddig. Jeg er uenig, det er verre enn uryddig.