Etter at Reidar Brendeland fikk en kronisk lidelse som gjør at han må trappe ned turné og reisevirksomheten, har han slitt med å bli forståt av Nav. Nå er saken løst. Mindre turnévirksomhet betyr at artisten har mer tid til å dyrke sin hobby - lekre veteranbiler. Foto: Anders Grønneberg
Etter at Reidar Brendeland fikk en kronisk lidelse som gjør at han må trappe ned turné og reisevirksomheten, har han slitt med å bli forståt av Nav. Nå er saken løst. Mindre turnévirksomhet betyr at artisten har mer tid til å dyrke sin hobby - lekre veteranbiler. Foto: Anders GrønnebergVis mer

Vestlandsfanden kjørte hardt mot Nav - og vant

Saken mellom Nav og Reidar Brendeland er nå løst - etter tre år. Nå har han råd til å dyrke bilhobbyen igjen.

NANNESTAD/OSLO (Dagbladet): - Endelig!

- Det har vært en alvorlig belastning for min økonomi, sier Brendeland.

Nå har artisten til slutt fått gjennomslag og utbetalt sykelønn han har hatt krav på.

Kronisk syk Dagbladet tok for et par måneder siden opp Brendelands sak.

Frontfiguren i Vestlandsfanden fikk for vel tre år siden konstatert en kronisk lidelse, som gjorde at han måtte trappe ned betraktelig.

- Nav reagerte på at jeg fikk noe penger i den perioden - selv om det var Tono og Gramo-utbetalinger for plater og radiospilling før jeg ble syk.

Møtte Nav-direktør Brendeland tok kontakt med advokat Helge Hjort, som mente at artisten var blitt en kasteball i systemet.

- Da jeg sto fram i Dagbladet, ble det fart på saken.

- Vi ble innkalt til Navs fylkesdirektør i Akershus, sier Brendeland, som synes Nav - når de fikk innsikt i saken - har opptrådt veldig bra.

Men han beskriver det som tungt og ensomt å kjempe mot Nav, i tillegg til å slite med sykdom.

Kritiserer sine egne Nå retter han kritikk mot musikerorganisasjonene Gramart, Norsk Musikerforbund (MFO) og Norsk Artistforbund (NA).

Brendeland kjenner mange musikere som sliter med Nav, eller som ikke tør å sykmelde seg, han mener musikerorganisasjonene må gjøre felles front mot Nav.

- Nav har et regelverk å forholde seg til, et regelverk som ikke er tilpasset musikere og kunstnere, sier Brendeland.

Vil bli bedre Leder Knut Aafløy i Norsk Artistforbund (NA) sier:

- Brendeland og vårt styre har avtalt å møtes, og vi er enige i at utøverorganisasjonene i fellesskap og med fordel kan prioritere problematikken enda høyere.

- Utfordringen med NAV er imidlertid veldig lik den kunstnere har med likningssektoren, nemlig at regelverk praktiseres så ulikt fra kommune til kommune, så du kan jo tenke deg hvor komplisert dette kan være.

- Start et AS Bjørn Gunnar Sando, styreleder i Gramart, er kjent med at deler av medlemsmassen har problemer med å bli forstått og få det de mener er rettmessig hjelp fra NAV.

- Vi har sosiale rettigheter på dagsorden, sier styreleder i Gramart, Bjørn Gunnar Sando.

Han peker på en mulig løsning ved å opprette AS, i stedet for enkeltmannsforetak, som fremdeles er mest vanlig. Gramart har jobbet intensivt for å forenkle aksjeselskapsformen.

- Det er blitt mye enklere og rimeligere.

- Aksjekapitalen er redusert fra 100 000 til 30 000 kroner. Da er man ansatt i sett eget selskap, og har dermed alle ansatterettigheter, sier Sando.

- Nav feiltolker Norsk Musikerforbund (MFO) har også mange henvendelser fra medlemmer som opplever at de ikke får de ytelsene de har rett til fra NAV.

Noen av sakene løses gjennom klagebehandling fordi NAVs saksbehandlere har tolket reglene feil.

- Andre saker blir ikke løst, fordi det er selve regelverket som ikke fanger opp de atypiske arbeidsforholdene eller inntektsforholdene som musikere og andre kunstnere ofte har, sier forbundsleder Renée Rasmussen.

- Gir ikke opp MFO arbeider nå med disse spørsmålene sammen med de andre kunstnerorganisasjoner i Kunstnernettverket, som har opprettet en egen arbeidsgruppe for kunstnernes velferdsordninger.

Arbeidsgruppen har identifisert en rekke problemer som springer ut av regelverket, og det har vært rettet henvendelser både til departementene og Stortinget for å få til endringer.

- Men dette er tungrodde systemer, og vi har hittil savnet politisk vilje til å gjøre noe med de urimelige tilstandene. Både politikerne og våre medlemmer kan imidlertid føle seg trygge på at vi ikke har tenkt å gi opp, sier forbundsleder Renée Rasmussen.

Ydmyke Nav Fylkesdirektør Oddvar Paulsen i Nav Akershus synes det er hyggelig å høre at Brendeland nå er fornøyd med Nav.

NORSK ARTISTFORBUND: Leder Knut Aafløy skal møte Brendeland for å få innsikt i saken. Foto: Anders Grønneberg
NORSK ARTISTFORBUND: Leder Knut Aafløy skal møte Brendeland for å få innsikt i saken. Foto: Anders Grønneberg Vis mer

- Dette er jo kanskje nettopp et eksempel på at man gjennom individuell oppfølging og veiledning kan finne gode løsninger innenfor dagens regelverk.

- Samtidig er vi selvfølgelig også ydmyke for andres syn på om vi har den rette praktiseringen av regelverket, sier Paulsen.

HELLBILLIES-TROMMIS: Bjørn Gunnar Sando er også styreleder i Gramart, er opptatt av artisters sosiale rettigheter. Foto: Ola Sæther
HELLBILLIES-TROMMIS: Bjørn Gunnar Sando er også styreleder i Gramart, er opptatt av artisters sosiale rettigheter. Foto: Ola Sæther Vis mer