Vet du hva barna gjør med mobilen?

MOBILBRUK: Tidligere i år fikk en 9-åring tilsendt en sms med følgende tekst: «Deilig jomfru, send HOT 25 til 20XX». En 13-åring ble belastet med 9000 kroner etter kjøp av poeng i internettspillet Nordic Mafia. Dette er ikke unike eksempler. Barn utsettes i øyeblikket for et massivt press fra innholdsleverandørene på mobilmarkedet, og pornografisk og voldelig innhold kommer ofte rett inn på barns mobiltelefoner uten at foredrene er klar over det. Slike tilstander ønsker vi ikke og vi vet at de fleste av teleoperatørene heller ikke ønsker at det skal være slik. Derfor har Barne-og familiedepartementet og Forbrukerombudet invitert teleoperatører og organisasjoner til en rundebordskonferanse denne uken.Et tidligere voksenmarked gjøres nå om til et barnemarked. Spillutviklere både på TV og på Internett ser gode fortjeningsmuligheter i å lage spillkonsepter for barn. Det er et paradoks at vi forsøker å gjøre noe med spilleavhengigheten ved å begrense spilleautomatbruken, samtidig som mindreårige kan bli hektet på nettspill og spill på tekst-tv. Det er derfor grunn til å forvente at noen tar grep for å kontrollere at aldersgrenser overholdes, og at mindreårige ikke ender opp med store utgifter.

ET ANNET PROBLEM er at støtende innhold som ikke er tiltenkt barn spres raskt på mobil. Tiden er inne for å vurdere nye metoder for bedre alderskontroll og gjøre det enklere for foreldre å følge med på hva barna gjør i mobiluniverset. Barne-og likestillingsdepartementet og Forbrukerombudet har i det siste fått inn mange klager fra foreldre som har svært høye regninger på sine barns mobilbruk. Det samme melder Medietilsynet, Barnevakten, Barneombudet og Forbrukerombudet. Vi har også sett eksempler på reklame for grov pornografi som har nådd barns mobil. Det er ikke akseptabelt at mindreårige skal risikere å få slikt innhold inn på mobilen sin.

UNDERSØKELSER viser at barn og foreldre bruker både mobiltelefon og Internett på svært ulike måter. Barn deltar sosialt mens foreldre søker informasjon og bruker liten tid til sosial aktivitet i disse kanalene. Alle foreldre bør derfor ta aktivt del i denne interaktive delen av barns hverdag. Sett PCen på en synlig plass i hjemmet, spill sammen med barna, sett grenser for bruk og vær nysgjerrig! Sist men ikke minst må foreldre være klare over at mobiltelefonen via sms og tellerskritt i dag kan brukes til å betale en rekke tjenester og fungerer som et kredittkort. Barna bør gjøres mer bevisste på kostnadene og for noen vil overgang til kontantkort kunne gi en bedre kontroll med forbruket. Mange gode nettsteder kan gi nyttige råd og tips til foreldre på dette området; www.barnevakten.no, www.saftonline.no og www.foreldrepraten.no er alle støttet av Barne- og likestillingsdepartementet.

DET ER POSITIVT at telebransjen allerede har lagt opp til løsninger som er beregnet på unge brukere, og som gir muligheter for foreldrekontroll. Teleoperatørene har kontantkort og det er også beløpsbegrensede abonnementer i salg. Foreldre kan også sperre barns mobiltelefoner mot innholdstjenester. Dette krever aktiv handling fra foreldrenes side. De må ringe en servicetelefon for å få dette gjort. Det kan hende at dette er for tungvint. Bruk av mobiltelefon for å betale tjenester er et fenomen som har kommet for å bli. Vi ser den samme utviklingen i disse tjenestene i hele Norden og internasjonalt. Utfordringene vi møter må løses ved at alle engasjerer seg og finner de gode løsningene. Alle har et ansvar. Foreldre må følge med og beskytte sine barn og markedsaktørene må sørge for at de ikke utøver et aggressivt og sterkt kommersiell press mot barn.

VI HÅPER at man på rundebordskonferansen denne uken kan diskutere hvilke tiltak som kan forhindre at barn pådrar seg utgifter via telefonen. Dessuten venter vi konstruktive innspill til hvordan vi bedre kan sperre for støtende innhold. V håper at dette initiativet kan føre til at det tas større hensyn til at barn er barn, og at man opptrer etisk forsvarelig i dette markedet. I dag regnes det som et konkurransefortrinn at bedrifter tar samfunnsansvar. Norske aktører bør gripe sjansen til å bli ledende i å beskytte barn gjennom god kontroll, gode retningslinjer og bedre tilpassede abonnementer.