GIKK UNDER: Lehman Brothers. Foto: AP Photo / NTB scanpix
GIKK UNDER: Lehman Brothers. Foto: AP Photo / NTB scanpixVis mer

Ti år siden Lehman Brothers' fall:

Vi er fortsatt sårbare

Vi må gjøre det vi kan for å forberede oss på at ei krise i finansmarkedene igjen kan få verdensøkonomien til å stoppe opp.

Meninger

Forrige uke sto i finanskrisas tegn. Lørdag var det ti år siden amerikanske myndigheter lot investeringsbanken Lehman Brothers gå over ende, en konkurs som utløste markedsuro over hele verden og et 30 prosent børsfall i løpet av én måned, i Oslo og New York.

Finanskrisa blottla hvordan svake reguleringer, gruppementalitet og dårlige, og til tider ulovlige, avgjørelser gjorde det finansielle systemet sårbart. Og hvordan en krise i finansmarkedene kunne få hele verden kunne stoppe opp.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fortalte på et seminar i regi av Finansdepartementet fredag hvordan det først var da tallene for verdenshandelen for månedene etter Lehmans fall kom inn mot slutten av 2008 at han virkelig ble advarte om at krisa for alvor skulle slå inn i alles lommebøker, ikke bare investorene på børsene.

Verden over sto varer igjen på kaia fordi det finansielle systemet ikke kunne levere på sine helt grunnleggende oppgaver. Totalt falt verdenshandelen med 17 prosent mellom oktober 2008 og mars 2009.

Nettopp fordi finansielle kriser har så store kostnader for samfunnet som helhet, langt større enn for finansinstitusjonene isolert, er det bekymringsfullt at vi ti år etter Lehman Brothers kollaps fortsatt er sårbare for at en finansiell ulykke igjen vil kunne få verden til å stoppe opp.

Selv om renta trolig økes denne uka, er den fortsatt tett på null. Oljepengebruken i statsbudsjettet har vokst i takt med oljefondet, og utgjør i dag rundt 17 prosent av statsbudsjettet. Samtidig er pengebruken så tett på den forventede avkastningen at ved et sammenfallende tilbakeslag i økonomien og aksjemarkedene vil oljepengebruken som andel av fondet skyte langt over handlingsregelens tre prosent-grense.

Reguleringen av banksektoren og kredittmarkedet er kanskje der vi ligger best an, men som finanskrisa viste, så vil selv de mest solide bankene være i trøbbel når de globale finansmarkedene vakler.

Det mangler ikke på grunner til bekymring. Utsiktene for tiltakende handelskrig, en stadig mer uforutsigbar president i Det hvite hus og skyhøy gjeld er noen av dem. Samtidig er trolig nettopp det vi ikke ser i dag som blir den utløsende faktoren neste gang det går galt.

Norske politikere bør forberede oss på situasjonen ved å gjøre det de kan: Opprettholde en hard hånd i reguleringen av norske finansinstitusjoner og vedta statsbudsjett i gode tider som gir solid rom for å øke pengebruken når de dårlige tidene kommer.