LEDENDE: «Akershus er i front internasjonalt når det gjelder forskning og utvikling av klimavennlig drivstoff, blant annet hydrogen og bioenergi. Dette vil være teknologier som vil eksistere i uoverskuelig framtid. Vi må ikke satse bare på en teknologi, men flere.» Foto: Elisabeth Sperre Alnes
LEDENDE: «Akershus er i front internasjonalt når det gjelder forskning og utvikling av klimavennlig drivstoff, blant annet hydrogen og bioenergi. Dette vil være teknologier som vil eksistere i uoverskuelig framtid. Vi må ikke satse bare på en teknologi, men flere.» Foto: Elisabeth Sperre AlnesVis mer

Vi er klare for klimavennlig teknologi

Akershus har størst tetthet av elbiler i verden. Vi står klare til å bidra med den regionale gjennomføringskraften.

Debattinnlegg

Den nye regjeringen møter utfordringer fra første dag, klimasaken er en av dem. Mange spør seg hvor lenge vi kan vente på en global klimaavtale før nødvendige tiltak gjøres. Mer enn noen gang gjelder parolen om å tenke globalt og handle lokalt. Vi vil gjøre det lett å ta grønne transportvalg i hverdagen.

Marius Holm, lederen i miljøstiftelsen Zero, har mye rett når han i en analyse av regjeringsplattformen tar til orde for å bygge et lavutslippssamfunn fra bunnen. Rett nok framhever han at den store negative overraskelsen var at klimautfordringen ikke inngikk i åttepunktslisten over satsingsområder. I NRKs Debatten 10. oktober svarte Erna Solberg treffende ved å si at klimaagendaen er en del av regjeringens verdigrunnlag og må gjennomsyre alle politikkområder. Vi vil trekke fram betydningen av lokale og regionale bidrag som bygger lavutslippssamfunnet fra bunnen. Storplanstenkningen nasjonalt og internasjonalt har altfor lenge resultert i altfor lite. De mange små, men gjennomførbare planene kan samlet bidra til å snu trenden i tide.

Akershus har 565 000 innbyggere, og innen 2040 blir det 200 000 flere. Oslos befolkning og vekst kommer i tillegg. Transportløsningene vi velger påvirker nær halvparten av Norges trafikanter. En forutsetning for å takle dette er at trafikkveksten skjer med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Mellom 2007 og 2011 greide vi å øke antallet passasjerer i kollektivtrafikken med over 60 prosent. Akershus har størst tetthet av elbiler i verden. Det hadde ikke vært mulig uten lokal tilrettelegging og gunstige nasjonale rammebetingelser. Vi ser hvordan dette forplanter seg når Norge i fjor var verdens femte største volummarked for elbiler. Akershus er i front internasjonalt når det gjelder forskning og utvikling av klimavennlig drivstoff, blant annet hydrogen og bioenergi. Dette vil være teknologier som vil eksistere i uoverskuelig framtid. Vi må ikke satse bare på en teknologi, men flere.

Bilindustrien og forskningsmiljøene jobber på spreng for å utvikle en ny generasjon klimavennlige biler og andre transportmidler, og de har kommet langt. En hydrogenbil og flere elbiler er kandidater til Dagbladets kåring av årets bil 2014. For å få fart på utviklingen må næringslivet, forskning og myndighetene samarbeide og tilrettelegge for en ny transportframtid. Blant oppgavene er å bygge ut infrastruktur for hydrogen- og elbiler. Det finnes i dag seks fyllestasjoner for hydrogen, og Akershus fylkeskommune er blant hovedaktørene for å opprettholde og videreutvikle dette. Nå må staten komme mer på banen og bidra til en større og tyngre satsing på et stasjonsnett for hydrogen.

Regjeringen vil satse på ny klimavennlig teknologi, direkte statlige tilskudd til utbygging av kollektivtransport og stille krav til at nye offentlige kjøretøy, drosjer og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi, skriver klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft i Aftenposten 27.10. - Klar for de store utfordringene, skriver Sundtoft. Vi står klar til å bidra med den regionale gjennomføringskraften.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.