- Vi er kunstnere, ikke sosialklienter

- Når Høyres kulturpolitiske talsmann bruker uttrykk som «klippekort på livsvarige stipender,» tyder det på at han tror vi får sosialhjelp. Han har ikke skjønt intensjonen med statsstipendet, raser folkekunstneren Knut Buen.

Spillemannen er en av femti som får statsstipend uavhengig av andre inntekter. Buen som har gitt ut over 120 CD-er med norsk folkemusikk, har selv hatt statsstipend siden slutten av 80-tallet. Fram til i fjor fikk han 90000 kroner i året. I år får han rundt 259900 etter at statsstipend for aktive kunstnere ble justert i henhold til statens regulativ i fjor.

Knut Buen synes ikke det er et problem at han mottar denne støtten uavhengig av hvilke andre inntekter han har.

- Stipendet er ikke stønad til folk som ikke klarer å tjene penger selv, men en anerkjennelse til forskere og kunstnere som har bidratt med en innsats for fellesskapet, sier han.

Buen mener Høyres kulturpolitiske talsmann, Trond Helleland, går langt over streken når han bruker uttrykket «klippekort på livsvarige stipender» i debatten om kunstnerstipendene.

- Det tyder på at han ser på ordningen som sosialhjelp. Det virker rett og slett som han har misforstått hensikten med statsstipendene, sier Buen.

I Kulturdepartementets egen redegjørelse heter det at «målet med stipendiatordningen er å frigjøre dyktige personer, helt eller delvis, fra det daglige arbeidet for livsopphold, slik at de kan ofre seg for sitt vitenskapelige eller kulturelle virke».

Politikere avgjør

Det har ikke vært mulig å få Trond Helleland til å spesifisere nøyaktig hvilke stipendordninger han ønsker å redusere. Men i Dagbladet i går sa Høyre-politikeren at han vil gjøre det vanskeligere å få langvarige stipender.

Blant de langvarige stipendene norske kunstnere kan få i dag, er stats- og æresstipend. Noen av disse stipendene gis fram til kunstneren fyller 67 år, mens andre varer livet ut.

Statsstipendet tildeles av Stortinget uavhengig av kunstnernes andre inntekter.

Knut Buen synes ikke det er urimelig at statsstipendet gis uavhengig av kunstnerens generelle økonomi, mens andre mer kortvarige stipender stort sett er behovsprøvd. Den såkalte garantiinntekten reduseres dersom kunstneren tjener penger på annet vis.

Buen synes heller ikke det er betenkelig at Stortinget bestemmer hvem som skal få statsstipend, mens kunstnernes egne organisasjoner administrerer mindre gunstige støtteordninger.

- Vi slipper i alle fall at misunnelse eller kameraderi blir utslagsgivende når politikere tar beslutninger, sier han.

Trygghet

Suksessdramatikeren Jon Fosse som nylig ble tildelt statsstipend, mener denne ordningen er bedre enn mange andre støtteordninger.

- Jeg har tidligere hatt mindre arbeidsstipender som ikke har betydd så mye for meg. Statsstipendet gir meg større trygghet. Nærmest som en slags grunnlønn i livet. Problemer med folk som meg er at inntektene våre svinger mye fra år til år. Dersom vi får høye inntekter ett år, blir skatten også høyere. Du kan nesten si at pengene tilbakeføres til staten over skatteseddelen dersom vi tjener mye på vårt kunstneriske arbeid, mener Fosse.