Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Ytringsfrihet i skolen:

Vi er mange i Akershus som også støtter Simon Malkenes

Vi har en grunnleggende tillitskrise i norsk skole. Følelsen av maktesløshet gjør at for mange lærere blir sykmeldte.

FRITT ORD-VINNER: Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, vil bli tildelt Fritt Ords Honnørpris 1. juni. Her er han sammen med fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen. <cutline_name>Foto: Mimsy Møller / Samfoto</cutline_name>
FRITT ORD-VINNER: Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, vil bli tildelt Fritt Ords Honnørpris 1. juni. Her er han sammen med fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller / Samfoto Vis mer
Meninger

Vi er mange i Akershus fylkeskommune som også støtter Simon Malkenes. Realiteter som beskrives i avisene gjelder ikke bare Osloskolene, men sannsynligvis skoler over hele landet.

Debatten om ytringsfriheten for lærere i norsk skole raser i media og blant faktorene som blir lagt til grunn for at det oppstår umulige læringssituasjoner nevnes inntakssystemet, mangelen på disiplin i klasserommet, manglende tillit til lærere og elevenes ansvarsfraskrivelse.

En elev skriver nylig i Aftenposten «Er det verkeleg sånn at lærarar i den norske skulen ikkje har lov til å fortelje om problema i ein klasse utan å risikere å få sparken?» Dette burde vi jo kunne si et rungende nei til, men det kan vi altså ikke lenger.

Torstein Ulserød, ekspert på menneskerettigheter og rettssikkerhet, påpeker i Aftenposten 2. mai at endringene i regelverket som Stortinget vedtok i 2017 var basert på en forståelse av begrepet krenkelse hvor det ble lagt til grunn at «det er nok at episoden eller hendelsen fører til en subjektiv følelse av ubehag for den det gjelder for at det skal utløse det utvalget foreslår som en aktivitetsplikt for skolen».

Det er oppsiktsvekkende at politikere i Stortinget har fattet et vedtak på grunnlag av en slik forståelse av det viktige begrepet krenkelse. Følelsen av ubehag vil alltid være subjektiv og individuell – og derfor aldri målbar. Dessuten vil det å skulle prestere på skolen samtidig som man er i en sårbar ungdomsfase, typisk være forbundet med ubehag uten at det behøver å ha noe med krenkende oppførsel å gjøre.

Opplæringslovens kapittel 9A praktiseres «på måter som trår grensene for læreres ytringsfrihet for nære», sier jurist og menneskerettighetsekspert Anine Kierulf til Utdanningsnytt 20. april.

Elevene er ikke tjent med å ha godt utdannede lærere som er redde for å si eller gjøre noe som «fører til en subjektiv følelse av ubehag», ei heller er de tjent med lærere som ikke tør yte saklig kritikk mot systemet i redsel for å få reprimande fra ledelsen eller bli oppfattet som illojale.

I den generelle delen av læreplanen heter det: «Lærernes viktigste læremiddel er de selv. Derfor må de tore å vedkjenne seg sin personlighet og egenart, og framtre som robuste og voksne mennesker for unge som skal utvikles følelsesmessig og sosialt».

Det å framtre som sterk og robust til enhver tid kan være utfordrende nok for en lærer, men uten tillit og støtte ovenfra blir det en umulighet for mange å stå med rak rygg i et klasserom.

Det er kanskje derfor legemeldt sykefravær i undervisningssektoren ligger godt over landsgjennomsnittet. Mange lærere uttaler at de har møtt den berømte «veggen» fordi de føler at deres stemme ikke blir hørt. Malkenes har også nå møtt «veggen» og var sykemeldt, som et resultat av sitt mot.

Vi har en grunnleggende tillitskrise i norsk skole. Følelsen av maktesløshet gjør at for mange lærere blir sykmeldte, for mange lærere slutter og for få søker seg til et læreryrke hvor lønnsveksten er ekstremt begrenset og statusen fortsatt er lav.

Ytringsfrihet er en av de viktigste bærebjelkene i et demokratisk samfunn. Det å begrense den for lærere, slik politikerne har sørget for i et vedtak på Stortinget – og som Astrid Søgnen pliktskyldigst viderefører, vil være en hindring, ikke en hjelp, for å trygge et trygt og godt skolemiljø for elevene.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet har vært tydelig i sin kritikk av Søgnens nedtoning av betydningen av lærernes ytringsfrihet. Sist mandag ble det klart at Malkenes vil bli tildelt Fritt Ords Honnørpris, noe som bare understreker viktigheten av denne debatten.

Vi oppfordrer nå Utdanningsforbundet til å samle alle fagforeningene i sin støtte til Malkenes og til fortsatt ytringsfrihet for lærere. Vi oppfordrer også lærere, skoleledere og politikere, ikke bare i Oslo, men over hele landet, til å markere sin støtte til Malkenes og til alle andre lærere som er modige nok til å bruke sin ytringsfrihet til å sette søkelyset på viktige, om enn ubehagelige, realiteter i norsk skole.

Rud vgs: Lise Rostad, Nicolai Martinuzzi, Øivind Trandem, Espen Johan Klaseie, Monica Dale Kind, Live Maartmann, Kenneth Vilming, Idar Røsaker, Cathrine Listhaug, Jens Petter Ljødal, Birgitte Elfving, Berit Høvik, Siv Slyngstad, Åse Hermundstad Sanner, Turid E. Hanssen Brambani, Britt Jorun Ryttervoll, Diana Mandt, Jannicke Aasbø Heiberg, Sylvi Anita Smellror, Mona Bergh Jansson, Eldrid Skaar, Teresa M Lefebvre Almelid, Henriette Knai Haugen, Ingeborg Madsen Sveen, Shamas Butt, Charlie Westrup, Kjell Magne Kvasnes, Magnus Andreas Trætteberg, Christer Larsson, Steinar Christensen, Unni Kurseth, Jørn SimenstadIrene Gaarud

Stabekk vgs: Daniel Ergo Biesenbaum, Tone Crowther, Benedicte Eyde, Ketil Førsund, Olga Gjerde, Siv Hagland, Marianne Sandset-Hasic, Per-Marius Haugen, Elisabeth Heuch, Mona Hveem, Mats Håkon Kristiansen, Kristin Moen, Sigrid Nordtvedt, Svein Arild Pettersen, Gunnar Rogne, Anne Rollag, Ingvild Rytter, Ann-Cecilie Siggstedt, Trude Solheim, Benedicte Wiik, Ragnhild Vestli, Per Søvik

Rosenvilde vgs: Jo Helge Ansnes Schei, Jostein Saxegaard, Frøydis Lysne, Ellen Chr. Koszykowski, Eva Kosberg, Ellen Hillesøy, Eirik Sæther

Dønski vgs: Bente Granaas Hansen, Ines Øverland, Nina Hovland Moronski, Ingrid Arnestad, Marit Kristin Holm Hansen, Agnes Bøttcher, Maria B. Ludvigsen, Trine Bernt, Dag Andreassen

Sandvika vgs: Vivien Espeland Uggen

Eikeli vgs: Reidun Marie Morberg

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media