SOYA I HAVBRUK: Lerøy stiller strenge krav til fôrleverandørene, nettopp for å sikre at råvarene i fôret er dyrket eller høstet på bærekraftig vis, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
SOYA I HAVBRUK: Lerøy stiller strenge krav til fôrleverandørene, nettopp for å sikre at råvarene i fôret er dyrket eller høstet på bærekraftig vis, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Havbruk

Vi forventer at fôrselskapene tar ytterligere grep

Regnskogfondet etterlyser svar fra havbruksnæringen, blant annet oss i Lerøy, om hvilke bærekraftskrav vi stiller til soya brukt i vårt fiskefôr. De krever også svar på tre spørsmål. Disse fikk Regnskogfondet for halvannen måned siden. De kan godt få dem en gang til.

Meninger

Regnskogfondet og Framtiden i våre hender (FIVH) har, i samarbeid med Repórter Brasil, i høst lagt fram en rapport hvor de hevder at leverandører av soya til norske fôrselskaper, driver med uakseptable metoder.

I et debattinnlegg i Dagbladet 16. november, etterlyser Regnskogfondets seniorrådgiver, Anne Leifsdatter Grønlund, at ikke bare fôrselskapene, men også de største havbruksselskapene, tar tydelig stilling i saken. «Ingen har krevd svar» av havbruksselskapene, skriver Grønlund.

Regnskogfondet krever at vi må:

1) Redusere vårt soyaforbruk.

2) Sikre at selskapene som leverer soya ikke kan knyttes til avskoging og annen kriminalitet

3) Bidra til å utvikle kommersiell produksjon av alternative, bærekraftige fôrråvarer

Regnskogfondet har allerede fått svar fra oss på alle disse tre punktene, blant annet gjennom kopi av våre retningslinjer. Det fikk de i begynnelsen av oktober, før rapporten ble lagt fram, men vi gjentar det gjerne også her i Dagbladet.

Vi er på konstant søken etter nye bærekraftige råvarer som høstes så langt nede i økosystemet som mulig. Vi var først med algeolje og camelina og vi er en storbruker av krillmel. Vi har startet med bruk av insektmel. Vi er med i forskningsprosjekter på produksjon av mikroalger, sukkertare og blåskjell.

I samarbeid med Bellona (gjennom Ocean Forest), er vi Norges største aktør innen taredyrking. Gjennom Ocean Forest jobber vi også intenst med å utvikle blåskjell som en kilde for marine fôrråvare som kan brukes på bekostning av andre proteinråvarer som f.eks. soya og fiskemel. Vi er også med som partner i selskapet CO2Bio, som dyrker mikroalger på CO₂ fra raffineriet på Mongstad.

Vi ligger absolutt i teten når det gjelder å finne nye råvarer, men det er mange kriterier som skal oppfylles før de kan inngå i en fôrresept.

Lerøy stiller strenge krav til fôrleverandørene, nettopp for å sikre at råvarene i fôret er dyrket eller høstet på bærekraftig vis. Alle vegetabilske råvarer skal komme fra produksjoner som skjer på landområder ervervet til denne produksjonen på en bærekraftig måte, f.eks. ikke ved nedbrenning/rasering av regnskog/mangrove skog etc.

Vegetabilske råvarer skal være sertifisert i forhold til en godkjent standard for bærekraft, som f.eks. RTRS, Roundtable for Responsible Soy eller tilsvarende internasjonalt anerkjente standarder. Fôrleverandøren plikter å påse at både deres leverandører og underleverandører ivaretar de ansatte, produkter og lokalmiljø på en etisk forsvarlig måte. Vi stiller krav om overføring av sporbarhetsdata til våre egne systemer.

Selv om rapporten ser ut til å avdekke alvorlige forhold, er det, ifølge fôrselskapene, lite trolig at denne typen soya dyrket under disse forholdene, har havnet i Norge og i fôr benyttet i vår produksjon. Lerøy forventer likevel at fôrselskapene tar ytterligere grep for å sikre at leverandører og deres underleverandører av råvarer til fôr til vår virksomhet, følger etiske og andre gjeldende retningslinjer for bærekraftig produksjon for hele sin virksomhet.

Vi er glade for at fôrselskapene har tatt rapporten fra Repórter Brasil, Regnskogfondet og FIVH på det største alvor, og at de har lovet å gjennomføre ytterligere tiltak for å sikre at våre krav til sporbarhet og bærekraft oppfylles.