Vi gjør utdanning mulig

LÅNEKASSEN: En student ved Institut Catholique de Paris har ventet lenge på studielån fra Lånekassen og stiller derfor spørsmål i Dagbladet 10.11. om Lånekassen med sin lange behandlingstid gir norske borgere lik rett til utdanning, uavhengig av økonomisk situasjon.

Lånekassen er opptatt av at studentene skal få pengene sine så raskt som mulig. Samtidig må vi sørge for at pengene vi betaler ut går til det de er ment for. Derfor trengs det dokumentasjon som sørger for at pengene går til godkjent utdanning.

Lånekassen kan ikke gå inn i enkeltsaker. Generelt kan vi si at studenter i utlandet mottar studielån og store stipend fra den norske stat, de fleste får rundt 100 000 – 150 000 kroner i året. For at vi skal utbetale disse pengene må vi ha sikker og korrekt informasjon. For studenter i Norge får vi dette automatisk fra lærestedet og andre samarbeidspartnere. Det gjør at de fleste studenter i Norge får svar på søknaden sin innen en uke. Studenter i utlandet må sende inn dokumentasjonen selv. Det betyr at det kan ta lengre tid før de får svar på søknaden sin. Studentene må bekrefte at de er tatt opp på akkurat det studiet som de har søkt om støtte til, hvor mye de skal betale i skolepenger og at eksamen er bestått.

I noen tilfeller må vi be om ytterligere dokumentasjon, selv om studenten mener at Lånekassen har det som er nødvendig. Da kan saksbehandlingstiden bli lang. For de aller fleste går det betydelig raskere enn for studenten ved Institut Catholique de Paris.

Vi er de første til å stille spørsmål om vi har en rimelig behandlingstid, og om informasjon om hva vi trenger av dokumentasjon for å behandle søknaden er god nok. Vi kan alltid bli bedre til å gi personlig informasjon og behandlingstiden må bli kortere. Det jobber vi med hele tiden.

Samtidig vil vi oppfordre alle studenter som skal studere i utlandet om å beregne litt ekstra tid og å lese om søknadsbehandlingen på www.lanekassen.no. Får vi den dokumentasjon vi trenger, skal vi love raskere svar.

Alle vi i Lånekassen jobber for at kundene skal oppleve oss som en effektiv og serviceinnstilt organisasjon. Vi beklager at noen opplever oss annerledes, dette skal vi gjøre noe med.