<b>ØNSKE TIL NAV:</b> For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20, skriver artikkelforfatteren, som er administrator i flere Facebook-grupper for uføre og Nav-brukere. &nbsp;Foto: Morten Holm / Scanpix
ØNSKE TIL NAV: For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20, skriver artikkelforfatteren, som er administrator i flere Facebook-grupper for uføre og Nav-brukere.  Foto: Morten Holm / ScanpixVis mer

Vi håper Nav føler ansvar for de uføre og utbetaler trygden før påske

Det har en svært stor betydning for den uføre som går helligdagene i møte uten å ha tilstrekkelig mat på bordet.

Meninger

Jeg er aktiv på flere arenaer hvor jeg bistår folk med å finne frem i Nav-systemet og forvaltningen forøvrig. Vi har blant annet en stor hjelpegruppe på Facebook. I disse gruppene har vi omlag 20 000 medlemmer, mange uføre men også medlemmer som har andre ytelser fra Nav.

Etter uførereformen i 2015 har vi sett at stadig flere uføre sliter med å klare seg fra måned til måned. Flere av støtteordningene for uføre har blitt redusert eller har falt helt bort for mange, og vi ser tydelig at det er en økende fattigdomsproblematikk hos denne gruppen.

Barnetillegget for barnefamilier er endret, flere har mistet eller fått redusert det etter ny ordning. Nytt av 2017 er dessuten bostøttereglene, som har ført til at uføre stort sett ikke kvalifiserer til bostøtte lengre. Unntaket er noen uføre i overgangsordning eller unge uføre. Samlet har mange uføre mistet tusenvis i støtteytelser per måned, i tillegg var økningen av Grunnbeløpet i 2016 svært lavt. Det betyr at uføretrygdene ikke ble tilstrekkelig justert i forhold til prisvekst.

Vi ser et boligmarked som blir stadig tøffere, og uføre er i gruppen som har det svært vanskelig på boligmarkedet. Svært mange har ikke mulighet til å finansiere egen bolig, og er da overlatt til leiemarkedet. Et svært dyrt leiemarked. Da bostøtten forsvant utløste det økonomisk krise for mange.

For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20. Det var et sterkt ønske for mange å få den før påske. Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20. Begrunnelsen for det var at uføre trenger forutsigbarhet og faste datoer. En forklaring som de fleste uføre ikke forstår, da Nav på eget initiativ endrer utbetalingsdato i mai og desember til mellom 10. og 15. Altså trenger uføre forutsigbarhet kun når Nav bestemmer det :)

Det ville for de fleste ha liten betydning om trygden ble utbetalt før påske siden det uansett ikke blir mer enn en måned til mai-utbetalingen. MEN det har en svært stor betydning for den uføre som går helligdagene i møte uten å ha tilstrekkelig mat på bordet eller penger på konto.

Påsken er den høytiden som består av flest sammenhengende helligdager, skolene har lang fri og det er en generell forventning om at det skal litt ekstra på bordet disse dagene. For uføre med barn er det selvsagt forventninger om at det skjer litt ekstra for barna disse dagene.

Nav har stengt fra senest klokka 12 onsdagen før skjærtorsdag, og mange kontorer har stengt for publikumsservice lenge før det. Det samme gjelder øvrige kontorer hvor folk kan søke bistand i en akutt situasjon. Det betyr at uføre som er uten det nødvendige, ikke kan få søkt hjelp disse dagene. Vi er godt kjent med at nødhjelp i Nav avslås dersom det er noen kroner på konto, slik at en søknad før påske for de fleste vil bli avslått.

Mars har vært en ekstra vanskelig måned for mange, også dem som har mulighet til å holde bil. Mange uføre har bil på grunn av funksjonshemming eller har fått stønad til bil for å bryte en isolert tilværelse. Årsavgiften forfalt i mars og det har betydd et ekstra minus for dem som ikke har hatt anledning til å spare opp til denne. Det er mange uføre som går i minus hver måned og ikke har noen mulighet til oppsparing til slike faste regninger.

Vi håper Nav føler ansvar for de uføre, også før påsken i år, og utbetaler trygden før påske slik at de uføre og deres barn er sikret en nøktern påskefeiring.