Debatt: Bompenger

Vi har et bedre forslag, Frp!

Det folk vil, er å komme dit de skal raskt, komfortabelt og enkelt. De vil ha grønne byer og et pålitelig og rimelig transportsystem. Å fjerne bompengene i de største byene, er ikke tiltaket som vi gi folk dette.

- INGEN GEVINST: Forskjellen på vårt og Frp's forslag er at vårt skaper gode transportløsninger for alle, mens Frp's ikke gir gevinst for noen, skriver innsenderne. Her møter samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) pressen ved E18 på Høvik i Bærum 14. mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
- INGEN GEVINST: Forskjellen på vårt og Frp's forslag er at vårt skaper gode transportløsninger for alle, mens Frp's ikke gir gevinst for noen, skriver innsenderne. Her møter samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) pressen ved E18 på Høvik i Bærum 14. mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer
Meninger

Nylig vedtok dere at Frp vil bruke 100 milliarder på å fjerne bompengene. Dette er mye penger. Så før dere går videre med denne ideen, tror vi det er riktig å gjøre oppmerksom på følgende: Dette vil ikke gi folk det de etterspør.

All erfaring viser at bompenger reduserer biltrafikken. Fjernes bompengene, vil biltrafikken øke. Økt biltrafikk gir økt kø, mindre effektive reiser både for de i bil og for de i buss og trikk. Det gir mer forurensing, større slitasje på veiene, redusert trafikksikkerhet. I kort kan vi si at fjernes bompengene i de største byene, får folk mer av alt det de ikke vil ha.

Vi har derfor et annet forslag: Vi øker det statlige bidraget til de store kollektivprosjektene i de fire største byene fra dagens 50 prosent til 70 prosent. Dette vil gi folk det transportsystemet de ønsker, samtidig som bompengebelastningen for folk blir redusert. I tillegg til at vi får redusert forurensende biltrafikk.

Ja, det koster også litt ekstra statlige kroner. Men for «bare» 8 milliarder (under en tiendedel av det dere er villige til å punge ut med) får vi finansiert Fornebubanen i Oslo/Bærum, Bus Way på Nord-Jæren, bybanen i Bergen og et enda bedre busstilbud i Trondheim – og samtidig kraftig redusert bompengebelastningen for folk.

Forskjellen på vårt og deres forslag er at vårt skaper gode transportløsninger for alle, mens deres ikke gir gevinst for noen. Det byområder trenger er effektive kollektive systemer med hyppige avganger og et finmasket rutenett. Skal statens bidrag inn i samferdselssektoren øke, må det gå nettopp til dette.

Så til et element i den pågående bompengedebatten vi i Venstre er veldig opptatt av: Bompengeinnkrevingen slik vi kjenner den i dag slår urettferdig ut.

Og her, Frp, kommer vårt neste forslag: vi må ta i bruk ny teknologi, og modernisere måten bompenger kreves inn på. Ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi fjerne de statiske bompunktene som gir en meget urettferdig fordeling av bomutgifter. Bor du tilfeldigvis rett utenfor et bompunkt og må kjøre forbi for å gjøre dine daglige gjøremål, blir belastningen høy. Bor du innenfor, blir belastningen lav.

En ny løsning der du belastes i forhold til hvor mye du kjører innenfor et byområde, der det er nødvendig å redusere biltrafikken, vil gi en rettferdig fordeling. Og dette vil dessuten føre til at satsene kan settes ned.

Og er dere ikke villige til å endre syn og være med på å ta bompengeinnkrevingen inn i vår moderne tid, så er det andre tiltak som kan gjøres: I Trondheim der Venstre sitter i bystyret, har de allerede fått innført fritak for husholdninger som bor i områder der bompunktet ligger mellom boligen og punkt for daglige gjøremål. Dette er det mulig å innføre andre steder i landet.

Også har vi jo blitt enige om at skattefradrag for dem med høye bompengeutgifter skal utredes, og det vet vi jo at du jobber med, Siv Jensen. Derfor bør du jo ikke provosert slik du ble, når vi etterlyste framdrift her.

Vi mener dermed, Frp, at vi har redegjort godt for at vi kan gjøre noe med bompengebelastningen for folk. Og ikke minst, vi har vist at med våre forslag, så klarer vi å skape gode transportløsninger for alle, vi får ned klimagassutslipp og vi skaper god luft i byene. Mer av alt alle ønsker. Og mindre av det ingen ønsker. Er dere i Frp med oss i Venstre om dette?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.