LETER ETTER PERMANENTE LØSNINGER: Flygesjef Tomas Hesthammer. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
LETER ETTER PERMANENTE LØSNINGER: Flygesjef Tomas Hesthammer. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vi jobber for de berørte pilotene

Vi forstår at det har vært frustrerende for pilotene som har blitt berørt av sesongvariasjonene og gjør nå det vi kan for å løse situasjonen på best mulig måte.

Meninger

I mandagens leder i Dagbladet hevdes det at Norwegian står bak «råtne vilkår i luftfarten». Begrunnelsen for disse påstandene er visstnok at 24 piloter ikke har fått jobb hos Norwegian gjennom vintermånedene på grunn av sesongvariasjoner.

De aller fleste flyselskap har sesongsvingninger, noe som for eksempel gjør at crewbehovet til Norwegian har vært høyere om sommeren enn gjennom vintermånedene. Tidligere har vi klart å løse denne overtalligheten med frivillig ferieuttak, permisjoner, samt stillingsreduksjoner fram til produksjonen øker igjen fra mars/april. Men i år har vi dessverre ikke klart dette. Vi har ikke kunnet gi enkelte piloter jobb til vinteren, men i stedet gitt dem en lovnad om gjeninntredelse på vårparten.

Det er selvsagt beklagelig at Norwegian ikke klarer å holde alle pilotene i jobb gjennom hele året, noe som har vært kommunisert og skulle være kjent for de dette gjelder. Nytt for den kommende vintersesongen er at vi jevner ut noe av produksjonsnedgangen ved å sende tre fly til Karibia - noe som medfører at crewoverskuddet går noe ned.

I lederen blir også Norwegian kritisert for å ta betalt for såkalt typeutsjekk (opplæring og sertifisering av en flytype) - i dette tilfellet Boeing 737. Det er helt vanlig at piloter selv betaler for en typeutsjekk. Mange flyselskap har en fordekt måte å betale en typeutsjekk på ved at de tilbyr en langt lavere begynnerlønn og lavere lønn de første åra. Norwegian har også dette i sitt skandinaviske tariffsystem. Men dersom pilotene ønsker å betale typeutsjekken selv, rykker de inn på et høyere lønnstrinn i Norwegian som tilsvarer mellom 60 000 - 160 000 kroner mer i lønn på årsbasis. Denne ordningen er Norwegian alene om å tilby og det er en ordning som er bedre enn i mange andre selskap.

Vi forstår at det har vært frustrerende for pilotene som har blitt berørt av sesongvariasjonene og gjør nå det vi kan for å løse situasjonen på best mulig måte. Vi jobber også med å finne permanente løsninger ved sesongsvingninger for å gi de berørte pilotene mer forutsigbarhet.