Vi kan ikke flykte fra naturen

BIOLOGI: Markus Lindholms innlegg 29.5 fortjener egentlig ikke noe seriøst svar: Jeg trodde vi var ferdig med den tiden da det å påpeke at mennesker faktisk er biologiske vesener ble møtt med sosialdarwinismens spøkelse. Til orientering hadde sosialdarwinisme lite med biologi å gjøre, det var en samfunnsvitenskapelig retning. Og det Lindholm kaller Europas infernoer hadde heller ikke noe med biologi å gjøre, men med forskrudde kulturelle og politiske forestillinger, blant annet kommunismens tro på at kulturen kan overkjøre menneskenaturen (samme syn som en psykologiprofessor forfekter i Dagbladet 29,5, på kronikkplass).

DET ER DENNE forestillingen om at menneskenaturen kan formes til hva som helst, som Stalins og Maos eksperimenter burde vist oss var feil, jeg har i tankene når jeg skriver at «forsøket på å se menneskenaturen løsrevet fra sin biologi har ført oss ut i en intellektuell og politisk hengemyr, og gjort oss ute av stand til å takle de viktigste utfordringene menneskeheten nå står overfor.» Ja, nevn gjerne miljø, turbokapitalismen, global urettferdighet og religiøs fundamentalisme, som Lindholm gjør. Vi kunne nevnt flere: tiltakende vold mot kvinner, klimaendringer, rasismen som aldri forsvinner, ødeleggelsen av biologisk og kulturelt mangfold.I forhold til disse utfordringene kan jeg ikke se at dagens humanvitenskaper har noe svar. (Jeg er selv humanviter og har formidlet humanvitenskap i over 15 år, så jeg snakker ikke ut fra fordommer).Tvert i mot har store deler av disse vitenskapene vært med på å gjøre oss forsvarsløse overfor dem, ved å neglisjere både den ytre natur (miljø, klima) og den indre natur (menneskets nedarvede tilbøyeligheter).

JEG KAN selvfølgelig ikke her gi noen oppskrift på hvordan en mer biologisk orientert menneskeforståelse skal løse disse utfordringene - ikke i et leserinnlegg, som Lindholm krever! (Jeg har skrevet bøker om dette) Når jeg likevel kan si at dette representerer det mest lovende forsøket på å komme ut av den hengemyra jeg skisserte, er det fordi det ikke finnes noen vei utenom en forståelse av kulturelle/sosiale/politiske fenomener som tar hensyn til at evolusjonen har utviklet visse psykologiske trekk ved oss som vi ikke kan flykte fra - uansett hva biologifornektende teoretikere måtte fabulere om.