Kamp om arealer: Fremskrittspartiet er villig til å ta kampen om arealene. Vi vil prioritere, vi vil ha reell vekst og ikke vern fra fraflytting, skriver Line Miriam Sandberg. Foto: Privat.
Kamp om arealer: Fremskrittspartiet er villig til å ta kampen om arealene. Vi vil prioritere, vi vil ha reell vekst og ikke vern fra fraflytting, skriver Line Miriam Sandberg. Foto: Privat.Vis mer

Vi kan ikke leve av å plukke blåbær

Ja til olje og gass, ja til mineralutvinning, ja til havbruk, ja til vekst i nord!

Meninger

Nord-Norge har ressurser på alle arealer, både til lands og til havs, som kan skape store verdier for landsdelen og landet.
Kartlegging av mineralforekomster har pågått i flere år, og forekomstene som er synliggjort kan vise seg å være meget verdifulle.
Kystsone-planleggingen i kommunene pågår for fullt, og viser stor vilje til å etablere nye lokaliteter i alle kommuner, som vil skape ny vekst i sjømatnæringen og økt sysselsetting i distrikts-Norge.

Olje- og gassforekomster ligger der ute, klar til å lokaliseres og utvinnes. Fremskrittspartiet ønsker at leting skal iverksettes snarest.
Verdien for samfunnet, leverandørindustri og vekst er uendelig. Scooterkjøring med etablerte og kontrollerte løyper er ønskelig for å øke mulighetene for reiselivsnæringen samt avklare forholdet mellom fiskeri og hvalturisme, som møter hverandre i en begrenset periode på begrensede tidsrom.

Kraftutbygging og veiutbygging er nødvendig for å få infrastrukturen til å understøtte all investering i næring langs kysten og også her er det store arealkonflikter.

Utfordringen i enhver kommune er innsigelser og vern, miljø og reindrift, konflikter mellom næringer, kampen om hvem som har retten til land og vann.

Landet opplever nå en negativ utvikling med økt arbeidsledighet og store konsekvenser for leverandørindustri på lang sikt. Kommunene har store utfordringer etter åtte år med rødgrønn regjering, og trenger drahjelp for å kunne rette opp åtte år med politikk som ikke har lagt til rette for vekst men kun kortsiktig planlegging og løsninger. I tillegg har de rødgrønne kun tenkt på vekst i det offentlige på alle områder, som i all hovedsak har kommet byene til gode og sørget for en sterk sentralisering. Verdiene skapes i distriktene, og det er her Frp vil legge til rette for vekst i det private næringsliv.

Alle muligheter i nord handler om å å prioritere, å ta valg om hvem som har retten til land og vann, samt å prioritere og ikke gi etter for vern.

Fremskrittspartiet er for utvikling, for vekst, for verdiskaping i distriktene, for olje og gass i nord, for mineralutvinning, for etablering av scooterløyper, for vekst i sjømatnæringen, og mener vi må ta klare valg som gagner fremtiden og folket. Sjølråderetten og ansvar for vekst og verdiskaping i nord er avhengig av et sterkt Fremskrittsparti som prioriterer utvikling som skaper arbeidsplasser og positiv vekst i distriktene.

Privat næringsliv viser stor vilje til å investere og ekspandere i etablerte og nyetablerte bedrifter. Fremskrittspartiet mener at det offentlige må vise like stor vilje til å investere i infrastruktur som gjør investeringene i det private lønnsomme. Investeringer i næringsveier, god nettkapasitet, stabil strømleveranse, rent vann og sikre transportveier er avgjørende for lønnsomt næringsliv i nord. Fremskrittspartiet vil arbeide for de riktige prioriteringene både nasjonalt, regionalt og lokalt. Gode, trygge arbeidsplasser skaper inntekt både privat og for det offentlige. Slik kan vi skape vekst og verdier som igjen kan investeres i skoler, trygg og verdig eldreomsorg og en trygg hverdag for folk flest. Vekst vedtas ikke, den skapes!

Kampen om arealene utmattet privat næringsliv og folket til å gi opp. Utrolig lange prosesser, årevis med turneringer og saksbehandling med uryddig byråkrati stopper vekst i en tid der vi trenger fullt trykk. Regjeringen har gjort et godt arbeid med å gi medhold til kommuner i innsigelsessaker og har med dette ryddet opp i en viktig sak.

Fremskrittspartiet er villig til å ta kampen om arealene. Vi vil prioritere, vi vil ha reell vekst og ikke vern fra fraflytting. Om man er imot oppdrettsnæring, imot olje og gass i nord, imot mineralutvinning, imot scooter og imot at LNF-områder slippes fri til annen bruk, så må man samtidig komme med forslag til hva vi skal leve av i nord. Bærplukking og måsetitting er vanskelig å leve av!

Frp vil utnytte de ressursene vi har til å skape nye muligheter for vekst i en region som til nå bare har fått lov til å holde på med fisk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.