Bråket rundt DAB-innføringen

- Vi kan ikke leve med at Frp skaper usikkerhet om noe som er så viktig for folk

Frps forslag om å stanse slukkingen av FM-nettet ble ikke behandlet i Stortinget i dag. Jonas Gahr Støre (Ap) mener Frp driver med dobbeltkommunikasjon overfor Stortinget.

OMDISKUTERT: Bestemmelsen om å slukke FM-nettet til fordel for DAB har møtt mye motstand. Foto: Scanpix
OMDISKUTERT: Bestemmelsen om å slukke FM-nettet til fordel for DAB har møtt mye motstand. Foto: ScanpixVis mer

(Dagbladet): Den planlagte slukkingen av FM-nettet starter 11. januar. Nå ønsker Stortinget avklaring på om DAB-nettet er godt nok.

ROT: Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, uttrykte misnøye på grunn av rotet rundt slukkingen av FM-nettet. I bakgrunnen:Trygve Slagsvold Vedum,  leder i Senterpartiet (Sp). Foto:Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
ROT: Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, uttrykte misnøye på grunn av rotet rundt slukkingen av FM-nettet. I bakgrunnen:Trygve Slagsvold Vedum,  leder i Senterpartiet (Sp). Foto:Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix Vis mer

Ib Thomsen, mediepolitisk talsperson i Frp, har i dag fremmet forslag i Stortinget om å stanse hele slukkingen av FM-nettet. I dag var siste utvei for å fremme forslaget før den planlagte slukkingen av FM-nettet, som skal starte i januar.

Thomsen ønsker å stanse slukkingen av FM-nettet fordi han mener det er usikkerhet rundt hvor god DAB-dekningen er rundt omkring i landet med tanke på sikkerhetsberedskapen.

Ønsker avklaring

Stortinget vedtok å utsette behandlingen av denne saken fram til Stortinget har fått avklaring på om beredskapen er god nok.

Dette ble vedtatt etter at Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Arild Grande, fremmet ønske om utsettelse til Stortinget får svar på om beredskapen er god nok fra Frp-statsrådene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Anders Anundsen, Ketil-Solvik Olsen og fiskeriminister Per Sandberg.

Et flertall, inkludert regjeringspartiet Frp, vedtok å utsette saken vedrørende slukking av FM-nettet.

Misnøye

Fra Stortingets talerstol uttrykte flere misnøye med at det er blitt mye rot rundt saken og spesielt så nært opp til den planlagte innføringen av DAB-radio.

Jonas Gahr Støhre (Ap) understreket fra talerstolen at en utsettelse av behandling av saken i dag ikke bør bety at datoen for FM-slukkingen 11. januar bør utsettes.

- Vi ber ikke om utsettelse av datoen, men det er nå skapt tvil som må ryddes til side, sa han.

Kritiserer Frps dobbeltkommunikasjon

Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at Stortinget har fått nok av Frps dobbeltkommunikasjon overfor Stortinget.

- Et bredt flertall vil gjennomføre innføringen av DAB. Men når Frp står i Stortinget og sier at det er uklart fra deres statsråder om dette er forsvarlig, må vi få dette avklart, sier han.

Gahr Støre mener debatten rundt DAB-spørsmålet er mangelfull.

- Vi kan ikke leve med at Frp trekker seg fra et slikt vedtak og skaper usikkerhet om noe som er så viktig for folk, sier han.

I dag sto bare Høyre igjen med støtte til kulturministeren, som mener det er forsvarlig å gjennomføre FM-slukkingen som planlagt.

Tar beredskapen på alvor

- Det er ingen god dag for kulturministeren og regjeringen, men presidentskapet skal nå legge til rette for at de tre Frp-statsrådene kommer slik at vi får en ny runde i Stortinget, sier Gahr Støre.

Han mener det er viktig at spørsmålet rundt tryggheten blir tatt på alvor.

- Kulturministeren er konstitusjonelt ansvarlig for DAB-saken. Men når det kommer spørsmål fra en fisker i Nordland som får kutt på sitt samband, og folk som er opptatt av beredskap, må vi være trygge på at alt er gjort for at dette skal være ansvarlig. Vi er klare til å behandle saken når vi har hørt de statsrådene som har ansvar for sikkerhet og beredskap, sier han.

Garanterte for sikkerheten

- Det er synd at Stortinget ikke er beredt til å fatte vedtaket. En vurdering av beredskapssituasjonen fra DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, viser at dekningen er på 99,7 prosent, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fra talerstolen.

Hun sa at regjeringen vil bidra med de opplysningen som Stortinget ønsker på kort tid, men understreket at rapportene viser at DAB-dekningen er god nok.

Hun understreket også at hun som kulturminister og med koordineringsansvar var rede til å gi svar til Stortinget på vegne av de aktuelle ministrene i dag.

Senterpartiet mener DAB-dekningen er for dårlig

I sitt alternative statsbudsjett for 2017 foreslo Senterpartiet å sette av 40 millioner kroner til å dekke kostnadene med å utsette slukkingen av FM-nettet for radio.

- Vi var beredt til å behandle beredsskapsspørsmålet i dag, men kan støtte at saken utsettes i påvente av utredning av beredskapen, sa Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

Sjelmo Nordås mener DAB-dekningen fortsatt er for dårlig til at det er forsvarlig å slukke FM-nettet, og at det er alvorlig dersom ikke alle får et skikkelig radiotilbud.

Slukkes først i Nordland

I løpet av neste år vil de nasjonale radiokanalene, i tillegg til de kommersielle kanalene i storbyene, slukke sine FM-sendinger og gå over til DAB-nettet. De lokale radiokanalene vil kunne fortsette på FM-nettet i noen år til.

FM-nettet slukkes først i Nordland, der skjer dette 11. januar. Deretter følger resten av landet i tur og orden gjennom året, frem til Troms og Finnmark, som er den siste regionen, og som slukker FM-nettet 13. desember.