ETTERLYSER MER TYDELIGHET:  Leder i AUF, Mani Hussaini, er kritisk til Jonas Gahr Støres utydelige linje i klima- og miljøspørsmålet. Foto: Lars Eivind Bones
ETTERLYSER MER TYDELIGHET: Leder i AUF, Mani Hussaini, er kritisk til Jonas Gahr Støres utydelige linje i klima- og miljøspørsmålet. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Vi kan ikke vakle på isen

Arbeiderpartiet må være i front av klima- og miljøpolitikken

Meninger

Jonas Gahr Støre har løfta frem klima som en av Arbeiderpartiets tre viktigste saker. Det applauderes, fordi det er en fundamental nødvendighet at landets største parti også er et fremtidsparti og et klimaparti.

Det betyr at man må være klar og tydelig på hvilken retning man ønsker for Norge. Det som trengs å bli sagt da er at oljeeventyret har vært fantastisk for Norge, at det kommer til å være en viktig næring i tiden som kommer, men at det ikke er en del av fremtiden. Det må bli sagt slik hvis man har som ambisjon å nå to-gradersmålet.

Avgjørelsen om iskanten og hvor nærme den det skal bores kan avgjøre Arbeiderpartiets klima- og miljøtroverdighet. Hva som ble sagt på Olje og gass konferansen vet jeg ikke, for jeg var ikke der, men det jeg vet er at saken snart skal diskuteres i partiet, og det er først da vi bestemmer hva Arbeiderpartiet mener. AUF er klare for å ta kampen og er rustet med de beste argumentene for å få oljenæringa til å ligge unna iskanten. Vi må lytte til forskning og sette sikkerhet og bærekraft fremst i disse sårbare områdene. Oljealderen nærmer seg slutten, og et nytt inngrep kan ha store konsekvenser og er ikke-reversibelt. Når man også ser at man sannsynligvis vil tape penger bør Arbeiderpartiet som er opptatt av trygg økonomisk styring vite hvilken retning man bør ta.  

Én ting Støre faktisk snakket om i går, var konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 2013. Dette blir en viktig debatt mot stortingsvalget i 2017. AUF er klare til å sammen med miljøbevegelsen for å kjempe imot åpning og vinne denne saken en gang for alle.

Skal vi være det fremtidspartiet jeg vet vi er, så kan vi ikke vakle på isen.  Vi må være i front, og bane vei for en ny fornybar industri som gir både vekst og arbeidsplasser.