Vi leser tolv bøker i året

Bøker på internett og TV-mediets store plass i husholdningene ser ikke ut til å ta fra nordmenn leselysten. Tvert imot. Halvparten av oss leser en bok akkurat nå.

Dette viser en MMI-undersøkelse som ble offentliggjort i dag.

Den norske forleggerforening og Den norske bokhandlerforening, som står bak undersøkelsen, kan glede seg over hyggeligere tall enn i en tilsvarende undersøkelse i 1997.

Tolv i året

Vi leser mer enn vi gjorde for tre år siden. 51% oppgir at de leser en bok akkurat nå. I gjennomsnitt leser vi tolv bøker i året, og 85% av oss har lest en bok siste år. Vi leser altså to bøker mer enn vi gjorde i 1997. Og 27% har krysset av for 1-2 eller ingen bøker i året, mot 36% i 1997.

Flere lesere enn kjøpere

Det er forskjell på å lese og å kjøpe bøker. 32% kjøpte ingen norske bøker i 1999, mens bare 7% sier at de ikke leste noen. 82% kjøper bøker i bokhandelen, mens 45% handler i bokklubb. De fleste mener at bokhandelbetjeningen både er serviceinnstilt og godt orientert om litteratur.

Skeptiske til nettbetaling

Internetthandel av bøker er for første gang kartlagt i en slik undersøkelse. Mange trekker fram at nettet gir bedre oversikt over utvalget enn i bokhandler, og at man selv kan få tak i bøker man ellers ikke finner. Dessuten mener en del at netthandel av bøker er billigere, men de spurte har ikke tillit til internett når det gjelder betaling.

Lite netthandel

Det er imidlertid bare 7% som noen gang har kjøpt bøker på nettet, og de fleste av disse er fra Oslo-området. 50% har kjøpt fagbøker, og 23% romaner og noveller. 68% av bøkene som ble kjøpt, var på andre språk enn norsk. Men det ser stadig lysere ut for nettbokhandlene: 40% sier at de regner med å kjøpe bøker på internett i framtiden.

Leksika og fagbøker brukes heller som informasjonskilder enn nettet, skal vi tro undersøkelsen. De fleste sier seg uenig i påstanden «Jeg foretrekker Internett fremfor oppslagsbøker og faktalitteratur.»