Vi lever i gullalderen

«Aldri tidligere har nordmenn hatt det så godt sosialt, kulturelt og økonomisk som nå. De siste 20 åra har vært en gullalder uten sidestykke.»

Påstanden kommer fra Kjell Roland ved ECON Senter for økonomisk analyse, og står i skarp kontrast til bildet man får av vår tid både gjennom mediene og folkemeningen. Hvor ofte hører vi ikke at «det er så ille nå», og at «alt var så mye bedre før»?

  • Roland mener å kunne tilbakevise slike påstander. Hans tallmateriale viser en vekst som må karakteriseres som eventyrlig. Norge startet århundret som et av Europas fattigste land. Vi avslutter hundreåret som et av de desidert rikeste landene i verden.

Men rikdomsveksten har ifølge Roland ikke ført til mindre samfunnssolidaritet eller mer ujevn fordeling.

- Bildet av at Gerhardsen-perioden var tida for den store velferdsstatsutviklingen, er feil. Det som skjedde under Gerhardsen, er peanøtter mot 1980- og 90-årene, da omfordelingen fra det offentlige til folket ble fordoblet, hevder Roland.

  • Vinnerne er pensjonistene og barnefamiliene. Gjør man en framskrivning av trenden de siste ti åra, vil pensjonistene som gruppe snart tjene mer enn befolkningen. Og barnefamiliene? På dette området mener Roland Norge er et foregangsland, nærmest verdensmestrer.

- Vi jobber mindre enn før, faktisk minst i Europa, men langt flere arbeider. Det nye er at kvinnene har kommet ut i arbeidslivet. Likevel føder de fremdeles barn.

Grunnen til at det har blitt mulig å kombinere jobb for begge foreldrene med barn, er alt som er gjort for småbarnsfamiliene. Fødselspermisjoner, tidskonto og kontantstøtte er radikale ordninger andre land ikke har hatt råd til.

Et annet sentralt element ved Rolands gullalder er utdanningsrevolusjonen. Siden 1970 har tallet på studenter i høyere utdanning gått fra 30000 til 180000. Men selve eksplosjonen skjedde fra midten av 80-tallet, ikke rundt 1970, slik mange tror.

- I sum har vi gjennomlevd de to beste tiårene noensinne, kanskje i hele verden. Den offentlige debatten og pessimismen er misvisende, og mediene leter etter problemer som ikke er der. De går ikke inn på faktorene bak utviklingen i Norge - en utvikling som har vært ønsket og villet.

Dermed er alt bare glede i kongeriket? Å nei. Slangen lurer i paradiset.

- Vi har gjort mye rett de siste 20 åra. Men fortsetter vi slik, går det fryktelig galt, advarer Roland.