PRIORITERES IKKE: I en PISA-orientert skolehverdag blir DKS-besøket lett bare et «koselig avbrekk». I forrige uke lanserte Eirik Birkeland en rapport om de estetiske fagenes plass i skolen. Foto: Agnete Brun
PRIORITERES IKKE: I en PISA-orientert skolehverdag blir DKS-besøket lett bare et «koselig avbrekk». I forrige uke lanserte Eirik Birkeland en rapport om de estetiske fagenes plass i skolen. Foto: Agnete BrunVis mer

Vi lever ikke av realfag alene

Alle barn har rett til å delta i kunst og kultur. Ikke fordi det er koselig, men fordi det er viktig

Debattinnlegg

Alle barn har rett til å delta i kunst og kultur. Det slår Barnekonvensjonens artikkel 31 fast. Ikke fordi det er koselig, men fordi det er viktig.

På 40 år har timetallet i de estetiske fagene gått fra 20 til 12,3 prosent av skolens totale timetall, uten særlig protester. Få bryr seg om at flere enn halvparten av musikklærerne i barneskolen er ufaglærte, eller at musikk og kunst og håndverk ikke er obligatoriske fag i lærerutdanningen.

Ifølge læreplanen skal skolen gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring (§1 -1). Dette er grunnleggende kunnskap for å leve et godt liv. Mennesket lever ikke av realfag alene.

Gjennom skolekonsertordningen, som er en del av tilbudene i Den kulturelle skolesekken (DKS), får elever i Norge to gratis konserter i alle sjangre og fra alle verdensdeler årlig. Konsertarenaen er som oftest gymsalen, av og til et kultur- eller konserthus. For mange elever er dette de eneste anledningene til å oppleve levende musikk. Derfor jobber vi hardt for å skape gode møter mellom musikere og elever. Målet vårt er å skape magiske øyeblikk som gir liv og inspirasjon - også for barn.

Dessverre gir ikke skolekonsertene alltid stjerneopplevelser. Elevene kommer ikke fordi de liker utøveren eller musikksjangeren, men har obligatorisk fremmøte. Det stiller helt andre krav til formidlingskompetanse hos utøverne enn når de spiller for fansen. For å gi elevene større utbytte av de to årlige konsertbesøkene à snaue 45 minutter, tilbyr vi skolene bakgrunnsmateriale som de kan bruke som for- eller etterarbeid til konserten. Undersøkelser viser at materialet ikke blir brukt, til tross for at skolen er pålagt å gjennomføre for- og etterarbeid i forbindelse med besøk fra DKS (Stortingsmelding nr. 8). Kulturkontaktene sørger for praktisk tilrettelegging for besøkene. Mer skjer ikke.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

I en PISA-orientert skolehverdag blir DKS-besøket lett bare et «koselig avbrekk». Dersom vi skal lykkes med å gi elevene stjerneopplevelser i gymsalen trenger vi engasjement fra skolen! Vi trenger rektorer som ber lærerne sine om å prioritere for- og etterarbeidet, og lærere som ser verdien av å få kulturtilbud med tilrettelagt undervisningsmateriale servert på sølvfat. Som gir skolekonsertene status ved selv å være engasjerte publikummere under konsertene.

Årelang nedbygging av timetall og kompetanse på de estetiske fagene, i kombinasjon med ignorering av ansvaret for å gjennomføre for- og etterarbeid knyttet til besøk fra DKS, bidrar ikke til å styrke elevenes rett til å oppleve og delta i kunst og kultur!