Vi mener Michael Torp i denne saken grovt misbruker både kommunen og rektoren på Ekholt skole til å formidle Frps budskap om frykt for islamisering av landet, skriver artikkelforfatterne.
Vi mener Michael Torp i denne saken grovt misbruker både kommunen og rektoren på Ekholt skole til å formidle Frps budskap om frykt for islamisering av landet, skriver artikkelforfatterne.Vis mer

Debatt: Julefeiring i Rygge

Vi lover julefeiring i Rygge-skolen fremover

Ulf Lerstein og Michael Torp må ta ansvar for at en av kommunens enhetsledere, nå helt ufortjent, mottar hatmeldinger.

Meninger

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein har, sammen med Michael Torp i Rygge Frp, den siste uken klart å sette Ekholt skole i Rygge på verdenskartet.

Mange har kastet seg over deres forvrengte og populistiske virkelighetsbeskrivelser av det såkalte «juleforbudet i Rygge».

Finn-Erik Blakstad, varaordfører Rygge kommune
Finn-Erik Blakstad, varaordfører Rygge kommune Vis mer

Deres tilfeldige omgang med faktum imponerer meg på ingen måte. Jeg mener man i denne saken grovt misbruker både kommunen og rektoren på Ekholt skole til å formidle Frps budskap om frykt for islamisering av landet.

Jeg er heller ikke imponert over måten media har formidlet Frps eventyrfortelling uten å undersøke fakta i saken. Leirstein og Torp vant media. Det beklager jeg.

Tirsdag var det foreldremøte på Ekholt skole. Bakgrunnen var mediestormen den siste tiden. Torps «juleforbud» dreier seg på ingen måte om noen del av undervisningen i Ryggeskolen eller på Ekholt skole.

Fjæren som ble til 1000 høns dreier seg om et vedtak i FAU. FAU er foreldrenes samarbeidsutvalg. Dette er foreldrenes måte å organisere seg på for å kommunisere og samarbeide med skolen og kommunen.

Vedtak i FAU er ikke gjort av rektor og vedtakene instruerer heller ikke rektor. Rektor instrueres kun av rådmannen som igjen instrueres av kommunestyret. Dette vet Leirstein og Torp svært godt.

Foreldrene på Ekholt representerer en inkluderende og svært energisk skolekrets i Rygge. På et tidligere FAU-møte diskuterte man derfor hvordan man kunne få et enda bedre oppmøte til et tradisjonsrikt trivselstiltak før jul.

Poenget med slike trivselstiltak er jo nettopp at alle skal være med. På denne måten bidrar slike tiltak til godt fellesskap. Problemet foreldrene ønsket å løse var at noen elever valgte å ikke være med på grunn av julefokuset. FAU valgte da å vedta at dette trivselstiltaket ikke skulle koples til jul, men til avslutningen av første skolehalvår.

På denne måten ønsket man å skape et lavterskel-tilbud for alle og dermed økt felleskap. Rektor tok ansvar for å kommunisere dette FAU-vedtaket til alle foreldrene.

Jeg er glad for å ha foreldre i Rygge som tar ansvar for et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn. Det er også gledelig å ha ansatte i kommunen som viser ansvarlighet og lederskap.

Ulf Leirstein og Michael Torp må dele min kritikk med alle som kaster seg på hans beskrivelser av Ekholts rektor. Slik bensinkasting på Frp-bålet var ikke ventet. At et vedtak i FAU om et inkluderende trivselstiltak skal lede til trusler og hatmeldinger mot ansatte er vanskelig å forstå. Årsaken må være Frps ønske om å forvrenge virkeligheten for å kunne formidle sin islamfrykt.

For at vårt julevennlige demokrati skal fungere må politikere forstå sine roller. Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen. Dette ansvaret forvaltes av Rådmannen. Kommunestyret forholder seg derfor kun til Rådmannen.

Det helt avgjørende at kommunestyrerepresentanter ikke utøver sitt arbeidsgiveransvar direkte ovenfor kommunes ansatte. Kommunestyret instruerer kun Rådmannen som er de ansattes arbeidsgiver.

Dersom sentrale politikere fortsetter å misbruke sin politiske posisjon ved å kritisere kommunens ansatte blir det svært krevende å rekruttere ansatte til kommunen. Leirstein og Torp må nå ta ansvar for at en av kommunens enhetsledere nå, helt ufortjent, mottar hatmeldinger.

I dagens skole er utenforskap et stadig voksende problem akkurat som ellers i samfunnet. Skolen er stadig mer avhengig av tilstedeværende foreldre. Ikke alle foreldre har ressurser til å delta like mye. Da faller ofte noen utenfor. Det er uheldig både for undervisningen, den enkelte, lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Med kloke grep har Ekholts rektor sammen med foreldrene forsøkt å inkludere alle til et trivselstiltak før jul. Det er veldig bra.

Hvordan ønsker Frp å løse utfordringene med utenforskap i skolen? Er det greit at en eller to elever i en klasse ikke deltar i trivselstiltak? Ønsker Leirstein og Torp at noen elever skal spise julelunsj, mens andre sitter på et eget rom? Er det ikke fornuftig å forsøke å samle alle?

Vi gjør oppmerksom på at det i denne saken ikke er muslimer som involvert. Frps frykt for islamisering i Rygge er derfor helt ubegrunnet.

Rygge kommune lover julefeiring i Ryggeskolen fremover. Frps juleforbud eksisterer ikke. Samtidig håper jeg Rygge Frp om å forholde seg til Rådmannen neste gang man har tilbakemeldinger om kommunens virksomhet. Med dette ønsker jeg Ulf Leirstein og Frp en riktig god jul.