Vi må bevare balansen!

I SLUTTEN AV MAI signaliserte kulturministeren og byrådslederen i Oslo at de ville flytte på det meste av sentrale kulturinstitusjoner i Oslo. Etterpå har debatten gått som om dette allerede er besluttet. Derfor minner jeg om at det fortsatt er slik her i landet at ting må debatteres og vedtas før det kan bli noe. Det ikke er nok at autoriteter i stat og hovedstad fremmer forslag. Jeg regner også med at de begge tåler en diskusjon om hvordan hovedstadens kulturliv skal utvikle seg i årene som kommer. Det er 100-årsperspektiv for en del av de beslutninger vi snakker om, og det er gode argumenter for at såpass store beslutninger skjer i en rimelig atmosfære av enighet. Ingen kan forutsi resultatene av de neste valgene verken i landet eller i byen.

I ARBEIDERPARTIET sa vi at det var mye bra i det utspillet som ble gjort, men vi var sterkt kritiske til å flytte Munch-museet. Noen har kalt det et bakstreversk standpunkt. Det tåler vi å høre. Så håper jeg andre tåler å høre at det står i Arbeiderpartiets program at vi vil utvikle Munch-museet videre der det ligger. Så vet jeg at folk flest ikke legger så stor vekt på hva partiene sier i sine programmer, men jeg håper likevel på respekt for at vi legger vekt på det selv. Mon tro om ikke politiske kommentatorer, hvor de enn finnes, innerst inne heller ikke synes det er så dumt at partiene følger opp det de har sagt og lovet i sine valgprogrammer.

Begrunnelsen for å legge Operaen til Bjørvika var sammenhengen mellom kultur og byutvikling. Svært mange av dem som nå hyller både operaen og Bjørvika var sterke motstandere av å legge Operaen hit. Noen ville helst hatt den på Vestbanen. Andre ville ikke ha opera i det hele tatt. Heldigvis vant Arbeiderpartiet fram med forslaget om å legge operaen til Bjørvika. Det er derfor vi har noe å diskutere om hva som skal skje videre i denne delen av byen.

HER ER DET flere innfallsvinkler. En av dem dreier seg om balansen i byen. Oslo er fortsatt en delt by. Arbeiderpartiet arbeider for at den ikke skal være det. Kulturinstitusjoner er impulser til byen og byutviklingen der de plasseres. Ingen byer samler alt de har av fremtredende kulturinstitusjoner på samme sted. De fleste byer har riktignok en konsentrasjon av kultur i bysentrum, men de er som oftest porsjonert godt utover, og noe er lokalisert i sentrums randsone. Oslos konserthus, Nasjonalmuseet, Nationaltheatret, Oslo Nye Teater med Centralteatret og svært mange av byens kinoer ligger samlet omkring det absolutte bysentrum. Ingen lager vel over det. Men de fleste er også enige i at det er viktig å ha kultur også andre steder. Vi har spennende gallerier spredt over hele byen. Det Åpne teateret på Grønland har mange tilhengere. Thorshovteateret er en av landets mest spennende scener. Vi er i ferd med å få en spennende kulturakse langs Akerselva, med Rockemuseum nederst til Teknisk Museum og Frysja kunstnersenter øverst. Frognerparken har sitt vigelandsanlegg. Munch-museet ligger i idylliske omgivelser midt i de store friområdene rundt Ola Narr og tett inntil Botanisk hage med sine museer. Avstandene er ikke store, verken i meter eller reisetid. Det er akkurat like langt fra Rådhuset til Monolitten som til Munch-museet.

DENNE BALANSEN er viktig for Oslo, og snarere enn å sette ulike deler av byen opp mot hverandre, burde vi heller se hvordan vi kan utvikle hvert av områdene videre.

Operaen er så langt blitt den motoren vi hadde håpet på. Besøket har føket i været, og det var en genistrek å gjøre bygget til en skulptur som folk kan spasere på, slik at operaen gir folkeliv hele dagen, og ikke bare i teatertiden. Men hva skal vi gjøre videre i Bjørvika? Det er ikke nok å samle institusjoner, si at de skal spille sammen med hverandre og så regne med at det blir myldrende folkeliv av det. Det blir ikke uten videre noe samspill mellom et museum som stenger kl. 16.00 og en opera som starter forestillingen kl. 19.30. Et bibliotek vil derimot gi gode impulser både dag og kveld, også utenom turistsesongene. Vi vil jo skape et bibliotek for hele befolkningen og stimulere til kultur og kunnskap for alle. Teaterbåten «Innvik» har lenge vært et fargerikt kulturinnslag i Bjørvika. Ved å la den ankre opp ved den nye kulturøya Snelda rett utenfor Operaen, er vi med på å skape et mangfold som er viktig i denne delen av byen. Med kulturhistorisk museum, middelaldermuseum og vikingskipene på plass på historisk grunn i Gamlebyen trekker vi linjene bakover til byens tidligste historie. Jeg skriver begeistret om dette fordi Arbeiderpartiet er positive til nye og viktige kulturgrep i Bjørvika og Bispevika.

MEN DET ER LIKE VIKTIG å tenke hvordan også andre områder kan bli en del av den kulturoffensiv mange av oss vil ha. Tøyen-området er et område med stort potensial dersom vi finner gode kombinasjoner av aktiviteter og institusjoner. Botanisk hage er en vakker park, men museene i parken kunne nok trenge både ansiktsløftninger og større spenst. Planene om veksthus er spennende, og det er grunn til å minne om at det ligger flotte planer i skuffen for hele området, både om arboret på Ola Narr, skulpturpark i tilknytning til munchmuseum og veksthus. Disse planene bør absolutt virkeliggjøres. Et slikt kulturområde kunne så knyttes sammen med Bjørvika gjennom en akse trukket fra Grønland og oppover mot Botanisk hage. Gjør Tøyengata, eller Motzfeldts gate, eller begge to, bilfire og åpne opp for gallerier og gatekultur i mindre målestokk. På halvveien passerer vi Bymisjonens gate- og kulturkirke som bidrar til viktig mangfold i området. Jeg skriver begeistret om dette også, fordi Arbeiderpartiet vil at denne delen av vår indre by også skal utvikle sin egenart og skape en sterk og god identitet.

Det er ingen tvil om at mye av kraften i dette området vil svekkes dersom Munch-museet flyttes. Det hjelper ikke å erstatte Munch-museet med noe annet, underforstått at «kultur er kultur».

Gjennom mer enn 50 år er Munch-museet blitt en del av denne bydelens nyere historie. Vi skjærer bort litt sjel både for museet selv og omgivelsene rundt om vi flytter det. Men det må fornyes, slik bystyret har vedtatt. Det trengs bedre plass til utstillings- og publikumsarealer og det er ønskelig med romslige lokaliteter for forskning og bearbeiding av alt materiale som finnes. Det er god plass i dette området, både over og under bakken. Et nytt bygg for Munch-museet vil gi samme løft som operaen fikk med sitt nybygg.

BYENS KULTUROMRÅDER må sees i en helhet. Arbeiderpartiet er tilhengere av en sterk kulturutvikling i Bjørvika, som vi selv tok initiativet til ved å legge operaen dit. Men vi har også glitrende planer og tanker for områdene oppover mot Tøyen. Planene for Bjørvika er slett ikke avhengige av Munch-museet. Det er operaen som er motoren her, og kan dra mye annet med seg. Men flyttes Munch-museet så blir motoren borte fra Tøyen, og dermed svinner drivkraften i det som kan bli en spennende kulturutvikling i et viktig område av byen.